Sista doseringen genomförd i Klarias studie med Sumtariptan Alginatfilm

Report this content

Klaria meddelar att den sista deltagaren nu har doserats i bolagets pivotala bioekvivalensstudie med Sumatriptan Alginatfilm. Den första individen doserades i december 2020, och studien inkluderar omkring 60 deltagare.

Den så kallade ”in life”-fasen är nu slutförd i den pågående bioekvivalensstudien med Klarias Sumatriptan Alginatfilm (KL-00119). I denna fas utvärderades patienternas blodplasmanivåer av sumatriptan efter att ha blivit doserade med Sumatriptan Alginatfilm eller utvald jämförbar produkt. Under de kommande veckorna kommer dessa data att genomgå en detaljerad statistisk analys och summeras.

– Vi är glada att kunna meddela att den sista patienten nu har doserats i denna studie och ger en eloge till vår samarbetspartner Simbec-Orion för deras noggranna arbete under de rådande speciella förhållandena. Att snabbt lyckas implementera rutiner för covid-screening, få de godkända av regulatoriska myndigheter och färdigställa studien under rådande pandemi är en bedrift som vi alla kan vara stolta över, kommenterade Klarias CSO Scott Boyer.

Om KL-00119: KL-00119 är en alginatbaserad oral transmukosal film. KL-00119 utvecklas är den första orala transmukosala migränprodukten och utformas för att erbjuda betydande fördelar jämfört med samtliga akuta migränbehandlingar som finns tillgängliga på marknaden idag, framförallt för patienter som lider av migräninducerat illamående och kräkningar. KL-00119 är dessutom särskilt lämpad för behandling av migrän hos barn. KL-00119 är en unik molekylär formulering av det aktiva antimigränläkemedlet sumatriptan. KL-00119-filmen gör sumatriptan tillgänglig via munslemhinnans yta på ett unikt sätt, vilket möjliggör snabbt och repeterbart upptag med lägsta möjliga påverkan på patienten. Den bakomliggande alginatfilmen samt filmer innehållande sumatriptan täcks av ett omfattande immateriellt skydd, vilket säkerställer en förlängd marknadsexklusivitet. De unika egenskaperna och potentialen hos KL-00119 har bekräftats genom erhållande av finansiering via EUs innovationsprogram Horizon 2020 under 2018. (Grant 8296159).

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Jesper Wiklund, VD Klaria Pharma Holding AB (publ)
investor.relations@klaria.com
Tel: 08-446 42 99

 

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
(info@fnca.se, 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Prenumerera

Dokument & länkar