Västra Hamnen: Klaria - Adrenalinkick

Report this content

Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en analysuppdatering på Klaria Pharma efter beskedet att bolaget har ingått avtal kring USA-rättigheterna till adrenalin alginatfilm. Avtalet framstår attraktivt för Klaria och motiverar en höjning av vårt värderingsintervall för aktien till 10,50 - 13,00 SEK skriver Västra Hamnen.
 

  • Licensavtal med Imbrium Therapeutics till gynnsamma villkor
  • Klart värdehöjande i vår modell efter justering för projektrisk
  • Vi ser nu ett motiverat börsvärde om 10,50 – 13,00 SEK per aktie
Igår meddelade Klaria Pharma att bolaget har ingått ett optionsavtal kring marknadsrättigheterna för bolagets adrenalin alginatfilm för USA-marknaden. Avtalspartnern är amerikanska Imbrium Therapeutics, ett bioteknikbolag ägt av Purdue Pharma. Avtalet innebär en upfront-betalning om 3,5 miljoner USD och milstolpsbetalningar om upp till 66,5 miljoner USD. Därtill har bolaget säkrat sig en tvåsiffrig royalty baserad på framtidig produktförsäljning i USA. Licens- och milstolpsintäkterna är givetvis villkorade av framgång i den kliniska utvecklingen. Även efter att vi justerar för denna risk, innebär villkoren ett klart större värde än vi hade räknat med tidigare. Därmed ser vi anledning att höja vår uppskattning av motiverat värde för aktien till mellan 10,50 och 13,00 SEK.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här.

Rapporten är sammanställd som en del av tjänsten Marknadsfokus, Västra Hamnen Corporate Finance erbjudande inom uppdragsanalys.

Detta är ett pressmeddelande från Västra Hamnen Corporate Finance AB. 
Web: vhcorp.se
Twitter: @vhcorp_se

Prenumerera