• news.cision.com/
  • Knowit/
  • Knowit stärker hållbarhetsarbetet ytterligare – blir partner till Exponential Roadmap Initiative och del av Race to Zero

Knowit stärker hållbarhetsarbetet ytterligare – blir partner till Exponential Roadmap Initiative och del av Race to Zero

Report this content
Knowit AB (publ) tar nästa steg i sitt långsiktiga hållbarhetsarbete och ingår partnerskap med Exponential Roadmap Initiative. Genom partnerskapet blir Knowit även en del av FN:s globala klimatsatsning Race to Zero. Partnerskapet innebär att Knowit agerar i linje med 1.5°C Business Playbook och har för avsikt att kontinuerligt stödja sina kunder med att integrera klimat i affärsstrategier och digitala transformationer. Målet är att bidra till att halvera de globala utsläppen före år 2030, på väg mot nollutsläpp, och till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

1.5°C Business Playbook tar sitt avstamp i Exponential Roadmap, ett forskningsbaserat samarbete som inleddes 2018, och är en samling riktlinjer om klimatåtgärder riktade till företag och organisationer som stöd i deras arbete med att bidra till Parisavtalets 1,5-gradersambition. Riktlinjerna baseras på den senaste forskningen och bygger på fyra pelare: minska företagets egna utsläpp, minska utsläppen i hela värdekedjan, integrera klimat i företagets affärsstrategi och att samverka med andra aktörer för att påskynda klimatåtgärder i samhället.

– Knowit har åtagit sig att, utifrån 2018 års siffror, halvera de totala koldioxidutsläppen i verksamhetens värdekedja före år 2030. Mellan 2018 och 2020 minskade vi våra egna utsläpp med 72 %, främst tack vare möjligheten till digitalt distansarbete under coronapandemin. Framåt kommer vi att anpassa vår lösningsportfölj till 1,5-gradersambitionen, och hjälpa våra kunder med att integrera klimat i sina affärsstrategier. Vi kommer att arbeta för att med tekniska lösningar exponentiellt minska utsläppen i såväl våra som våra kunders värdekedjor – för ett hållbart och mänskligt samhälle, säger Per Wallentin, vd och koncernchef på Knowit.

Hållbarhetsarbetet är något som Knowit alltid lagt stor vikt vid, och företagets policy reflekterar de tio principerna i FN:s Global Compact, vilket innebär att verksamheten ska drivas på ett etiskt sätt med respekt för egna och andras medarbetare samt att den negativa miljöpåverkan ska minimeras. Genom att ha en positiv inverkan på sina kunder och i förlängningen deras slutkonsumenters livsstil och konsumtionsmönster finns störst chans till påverkan.

– På Knowit har vi en unik kompetens och erfarenhet av hur digitalisering kan möjliggöra stora utsläppsminskningar i samhället. De digitala verktyg som vi hjälper våra kunder att utveckla och implementera kan förverkliga ett resurseffektivt samhälle, förenligt med 1,5-gradersambitionen och med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. Att tydligt integrera klimat i våra kunders affärsstrategier och i digitala förändringsprojekt är avgörande för framgång, säger Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development på Knowit.

Exponential Roadmap Initiative samlar samhällsaktörer som alla delar det gemensamma målet att, genom konkreta åtgärder, halvera de globala utsläppen före år 2030.

– Vi är glada över att Knowit ansluter sig till Exponential Roadmap Initiative och tar med sig sin styrka inom digital transformation som en viktig möjliggörare för att minska och undvika utsläpp, samt påskynda utvecklingen inom klimatlösningar och innovationer. För att vi ska nå målet att halvera de globala utsläppen av växthusgaser före 2030 krävs samarbete, och ett radikalt sådant, säger Johan Falk, Head of Exponential Roadmap Initiative.

Läs mer om Exponential Roadmap Initiative på exponentialroadmap.org.


För mer information, kontakta
Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development, Knowit, +46 72 080 35 60 eller ingemar.jansson@knowit.se
Christina Johansson, Head of Communications, Knowit, +46 70 542 17 34 eller christina.johansson@knowit.se
Anna Almberg, Press Contact, Exponential Roadmap Initiative, +46 70 981 67 82 eller anna.almberg@exponentialroadmap.org

Om Knowit
Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden – Solutions, Experience, Connectivity och Insight – som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.

Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar: