700 000 kronor i satsning på landsbygdens företag

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har idag (6 dec) tagit beslut om att stötta ALMI förtagspartner Östergötlands projekt ”Landsbygden vässar sitt erbjudande” med ytterligare 375 000 kronor. Projektets totala budget är på 700 000 kronor.

Projektet syftar till att stärka utvecklingen i den östgötska landsbygdens små och medelstora företag. Detta är en fortsättning på den pågående satsningen Landsbygd 2015-2018 som medfinansierats av Region Östergötland.

Målet är att öka företagens långsiktiga lönsamhet. Konkret innebär det tillväxt i minst 50 procent av de deltagande företagen inom de närmsta tre åren genom ökad omsättning, ökad lönsamhet, nyanställningar samt att fler blir heltidsföretagare. Målgruppen är nya eller etablerade företag på landsbygden med en tydlig ägarvilja att utveckla sina företag. Projektet vänder sig till alla branscher.

- En del av Region Östergötlands uppdrag inom regionalutveckling är att utveckla företagen på den östgötska landsbygden och på så sätt stärka regionens konkurrenskraft. ALMI företagspartner har en viktig roll att vara ett stöd för företag som vill utvecklas och expandera i hela Östergötland. Genom att stödja det här projektet ökar vi insatserna för att hjälpa företag på landsbygden att bli långsiktigt lönsamma och på sikt kunna skapa nya arbetstillfällen, säger Göran Gunnarsson (C) ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Taggar:

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media