Dela

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Citat

För att göra det attraktivt att jobba hos Region Östergötland vill vi belöna medarbetare med lång erfarenhet och utveckling hos regionen. Att vi både kan rekrytera och behålla rätt kompetens skapar förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet i vården
Kaisa Karro (S), regionråd tillika regionstyrelsen ordförande
Vi satsar på att utveckla generationsväxlingsmöjligheter, där medarbetare är kvar i arbetslivet längre och verkar som mentorer. Det är värdefullt att medarbetare lär av varandra mellan generationerna, så att organisationen tar vara på all erfarenhet och kompetens som finns.
Alexander Höglund (L), regionråd med ansvar för medarbetarfrågorna
Att vara en arbetsgivare som behandlar kvinnor och män jämställt bidrar till att göra Region Östergötland till en mer attraktiv arbetsgivare. Därför kommer vi nu att göra en särskild insats för att rätta till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
Kerstin Sjöberg (C), regionråd
En annan viktig aspekt av att vara en attraktiv arbetsgivare är att säkerställa att alla medarbetare ges möjlighet att jobba heltid och att arbetsmiljön är sådan att man väljer att göra det.
Agneta Niklasson (MP), regionråd
För oss i Östergötland är byggandet i av Ostlänken väldigt betydelsefullt för den regionala utvecklingen. Att byggandet av Ostlänken kommer igång som planerat är nödvändigt för tillkomsten av en ny höghastighetsjärnväg genom Sverige som kan ansluta till Europas järnvägsnät och på så sätt bli en del av Europakorridoren mellan Stockholm och Hamburg,
Julie Tran (C), regionråd och ordförande för Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet styr vilken kollektivtrafik vi ska ha i regionen. Därför är det mycket viktigt att alla kommuner, organisationer och föreningar som har synpunkter på kollektivtrafiken deltar aktivt i processen, via samråd och dialoger. När programmet sedan är antaget ligger strategierna fast,
Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland
- Medborgarna i Östergötland ska kunna känna sig trygga med att få sin vård inom rimlig tid och i huvudsak i Östergötland. Därför genomför vi nu denna särskilda satsning för att korta väntetiderna till ögonsjukvården och öka kapaciteten i länet.
Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.
Ögonklinikerna i Östergötland har de senaste åren har kämpat med vikande tillgänglighet så östgötarna har fått vänta längre än vad vårdgarantin medger. Därför är det viktigt att vi gör den här satsningen.
Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande
•◦Situationen är akut! Många djurägare tvingas till nödslakt av sina djur och vi som en stor regional aktör måste ta vårt ansvar att göra det vi kan för att hjälpa utsatta lantbrukare i Östergötland
Göran Gunnarsson (C), regionråd i Region Östergötland
För många invånare i Östergötland innebär resandet att man använder flera olika trafiksätt för att fullgöra sin resa. Vårt fokus är att få hela resan att kännas som en sammanhållen resa och på så sätt göra det mer attraktivt att resa kollektivt.
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.
Gymnasieungdomar är framtidens resenärer. Vi behöver utveckla samarbete med kommunerna för att skapa goda resmöjligheter för dem. Har man vant sig vid att resa kollektivt som ung ökar förutsättningarna för att man fortsätter resa kollektivt även när man blir äldre
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
•Sommarlovsbiljetten är tänkt att underlätta för barn och ungdomar att resa kollektivt till och från sommarjobb och andra aktiviteter. Den bidrar positivt till att vi tidigt etablerar goda vanor hos våra ungdomar att resa hållbart
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Region Östergötlands Trafik- och Samhällsplaneringsnämnd
•När regeringen nu har infört det här stödet till sommarlovsbiljett tycker vi i koalition för Östergötland att det är viktigt att alla ungdomar ska få samma möjligheter oavsett var man bor i länet. Alla ungdomar bor inte där det finns linjelagd kollektivtrafik men vi har Närtrafiken som de kan åka med. Det är inte mer än rätt att dessa ungdomar också ska få resa avgiftsfritt i sommar,
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Region Östergötlands Trafik- och Samhällsplaneringsnämnd
Hela Östergötland ska ha tillgång till snabbt bredband. Det är slutmålet i den bredbandsstrategi som vi nu har antagit. För Region Östergötland är det viktigt att ange riktningen och ta ansvar för det regionala bredbandsarbetet och att samtidigt skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad till alla. Ett väl utbyggt bredband är en del av och en förutsättning för de övriga områdena inom digitaliseringsarbetet, som vi redan har påbörjat och som är så viktigt för framtiden,
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Det som allmänt kan sägas om innehållet i Länstransportplanen är det är en bra balans mellan åtgärder för att förbättra cykel- och gångtrafiken, kollektivtrafiken och biltrafiken samt att hela länet med dessa åtgärder får möjlighet att utvecklas. Där tonvikten ändå ligger på mer cykel- och gångbanor och satsningar på kollektivtrafik
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Utgångspunkten för arbetet med LTP:n har varit att de projekt som är påbörjade ska tilldelas pengar tidigt under planperioden så att de också kan avslutas så snart som möjligt. Samtidigt har vi varit noga med att inte låsa upp för mycket medel i slutet av planperioden utan låter det finnas en viss flexibilitet för kommande uppdateringar av planen,
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Individen måste komma i första hand
Torbjörn Holmqvist (S), regionråd
◦Det finns ett antal frågeställningar som är viktiga för skärgårdens orter. Skärgårdstinget är ett viktigt forum där dessa frågor kan diskuteras. När vi tar oss an skärgårdens utmaningar tillsammans blir vi en stark kraft som kan bidra till att förbättra för skärgårdens boende och företagare
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Skärgårdsrådet
Den största sjukvårdssatsningen i modern tid är något som passar väl in
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande
Vi ska vara ett föredöme gällande bemötande av människor med funktionsnedsättningar.
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.
Vi vill att Östergötland ska vara attraktivt för såväl invånare, företag och andra aktörer. Vårt mål är att Östergötland ska växa och utvecklas.
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande
I Östergötland är jord- och skogsbruket en viktig näringsgren. Att delta i detta Europeiska nätverk med möjlighet att utbyta kunskap och forskning med andra Regioner stärker jord- och skogsbruket i Östergötland
Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Tillsammans vill vi skapa goda möjligheter för skärgården att utvecklas
säger Bengt Nordström (Mp) 1:e vice ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Min ambition är att DigidelCenter i Motala ska kunna stå som modell för hur man jobbar med digital delaktighet i hela Sverige
Margareta Fransson (MP), regionråd
Det räcker inte att besluta om att vården ska vara jämlik, vi måste även se över hur rutiner och bemötande spelar in i vårdkontakterna.
Kaisa Karro (S), regionråd.
Digitala lösningar är en viktig del i hur vården kan göras mer effektiv och jämlik
Margareta Fransson(MP), regionråd.
Alla ska ha en trygg förlossning, oavsett vem du är eller var du bor. Vi behöver utveckla förlossningsvården och de här pengarna är ett stort stöd för att vi ska minska hälsorisker och göra vården mer tillgänglig för alla kvinnor i länet
Christoffer Bernsköld (S), regionråd
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp