Bredbandsstrategi för Östergötland 2018-2025 antas av Trafik- och samhällsplaneringsnämnden!

Tillgång till bredband är en förutsättning för att kunna ta del av samhället och av stor vikt för en hållbar ekonomisk tillväxt nationellt, regionalt och lokalt. Idag antar Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland en ny Bredbandsstrategi för Östergötland, för att verka för en snabb utbyggnad av bredband i hela länet.

Den service och de tjänster som idag, inom både privat och offentlig sektor, erbjuds digitalt utvecklas hela tiden och användningsområdena ökar för varje dag. Allt detta ställer krav på såväl tillgången till bredband som den egna kompetensen att kunna ta del av de tjänster som erbjuds.

Strategin föreslår tre mål för den regionala bredbandstillgången.

    • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till 100 Mbit/s.
    • År 2023 bör hela Östergötland ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
    • År 2025 ska hela Östergötland ha tillgång till snabbt bredband. Detta innebär att 98 procent ska ha tillgång till 1 Gbit/s.

 

 - Hela Östergötland ska ha tillgång till snabbt bredband. Det är slutmålet i den bredbandsstrategi som vi nu har antagit. För Region Östergötland är det viktigt att ange riktningen och ta ansvar för det regionala bredbandsarbetet och att samtidigt skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad till alla. Ett väl utbyggt bredband är en del av och en förutsättning för de övriga områdena inom digitaliseringsarbetet, som vi redan har påbörjat och som är så viktigt för framtiden, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Strategin innehåller fem strategiska områden och framgångsfaktorer för dessa. De är sådana områden som kommer vara viktiga för att nå de högt uppsatta målen. Utöver detta innehåller strategin även en ansvars- och rollfördelning mellan Region Östergötland, kommunerna och Länsstyrelsen Östergötland. Regionen ska ansvara för:

 

1. Övergripande samordning och samverkan

2. Vara sammankallande för ett nätverk om bredbandsfrågor

3. Genomföra kartläggning och behovsanalys

4. Följa upp strategin

5. Utifrån sin egen verksamhets behov aggregera efterfrågan där det är möjligt

6. Tillsammans med kommunerna analysera olika alternativ för att finna en gemensam metod och princip för att få till en ökad utbyggnad i de områden där marknaden inte finner det kommersiellt gångbart att bygga ut.

7. Identifiera och vid behov stötta robusthetshöjande insatser

Göran Gunnarsson (C)                                                       Tel: 072-206 66 88

Regionråd

Ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Hela Östergötland ska ha tillgång till snabbt bredband. Det är slutmålet i den bredbandsstrategi som vi nu har antagit. För Region Östergötland är det viktigt att ange riktningen och ta ansvar för det regionala bredbandsarbetet och att samtidigt skapa förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad till alla. Ett väl utbyggt bredband är en del av och en förutsättning för de övriga områdena inom digitaliseringsarbetet, som vi redan har påbörjat och som är så viktigt för framtiden,
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden