Satsning på medarbetarna ska ge färre stängda vårdplatser

En av vårdens största utmaningar är bemanningen. Trots regionens ansträngda ekonomi satsar därför Koalition för Östergötland 198 miljoner kronor under de kommande tre åren på goda arbetsvillkor och att göra Region Östergötland till en mer attraktiv arbetsgivare.

För att Region Östergötland ska klara en säker vård av hög kvalitet för invånarna och undvika stängda vårdplatser är det avgörande att rekrytera och utveckla rätt kompetens. Dessutom behöver regionen säkra att rätt kompetens stannar kvar.

- För att göra det attraktivt att jobba hos Region Östergötland vill vi belöna medarbetare med lång erfarenhet och utveckling hos regionen. Att vi både kan rekrytera och behålla rätt kompetens skapar förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet i vården, säger Kaisa Karro (S), regionråd tillika regionstyrelsen ordförande.

Koalition för Östergötlands satsning på medarbetarna är en del av Strategisk plan med treårsbudget 2020-2022. Koalitionen vill att erfarna medarbetares kompetens i större utsträckning tas tillvara.

- Vi satsar på att utveckla generationsväxlingsmöjligheter, där medarbetare är kvar i arbetslivet längre och verkar som mentorer. Det är värdefullt att medarbetare lär av varandra mellan generationerna, så att organisationen tar vara på all erfarenhet och kompetens som finns, säger Alexander Höglund (L), regionråd med ansvar för medarbetarfrågorna.

Satsningen ska också motverka osakliga skillnader i lön mellan regionens kvinnliga och manliga anställda. Likaså ska regionen verka för heltid som norm.

- Att vara en arbetsgivare som behandlar kvinnor och män jämställt bidrar till att göra Region Östergötland till en mer attraktiv arbetsgivare. Därför kommer vi nu att göra en särskild insats för att rätta till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd.

- En annan viktig aspekt av att vara en attraktiv arbetsgivare är att säkerställa att alla medarbetare ges möjlighet att jobba heltid och att arbetsmiljön är sådan att man väljer att göra det, säger Agneta Niklasson (MP), regionråd.

Ur Strategisk plan med treårsbudget 2020-2022

Under kommande treårsperiod ska Region Östergötland:

  • belöna lång erfarenhet och utveckling hos arbetsgivaren
  • utveckla generationsväxlingsmöjligheter, där medarbetare är kvar i arbetslivet längre och verkar som mentorer
  • arbeta aktivt för att åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
  • säkerställa att heltid är norm i alla verksamheter och arbeta för medarbetarna orkar jobba heltid
Satsning (miljoner kronor) 2020 2021 2022
Goda arbetsvillkor 48 66 84

 

Kontakt

Kaisa Karro (S), regionråd, 072-555 90 27

Alexander Höglund (L), regionråd, 070-214 78 55

Kerstin Sjöberg (C), regionråd, 073-078 89 56

Agneta Niklasson (MP), regionråd, 072-248 93 14

Vid frågor, kontakta

Jonatan Hermansson, politisk sekreterare (S), 073-084 76 04

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Citat

För att göra det attraktivt att jobba hos Region Östergötland vill vi belöna medarbetare med lång erfarenhet och utveckling hos regionen. Att vi både kan rekrytera och behålla rätt kompetens skapar förutsättningar för kontinuitet och långsiktighet i vården
Kaisa Karro (S), regionråd tillika regionstyrelsen ordförande
Vi satsar på att utveckla generationsväxlingsmöjligheter, där medarbetare är kvar i arbetslivet längre och verkar som mentorer. Det är värdefullt att medarbetare lär av varandra mellan generationerna, så att organisationen tar vara på all erfarenhet och kompetens som finns.
Alexander Höglund (L), regionråd med ansvar för medarbetarfrågorna
Att vara en arbetsgivare som behandlar kvinnor och män jämställt bidrar till att göra Region Östergötland till en mer attraktiv arbetsgivare. Därför kommer vi nu att göra en särskild insats för att rätta till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
Kerstin Sjöberg (C), regionråd
En annan viktig aspekt av att vara en attraktiv arbetsgivare är att säkerställa att alla medarbetare ges möjlighet att jobba heltid och att arbetsmiljön är sådan att man väljer att göra det.
Agneta Niklasson (MP), regionråd