Koalition för Östergötland agerar för att stötta länets lantbrukare

Regionstyrelsen ger regiondirektören uppdrag att skyndsamt utreda hur Region Östergötland kan hjälpa länets lantbrukare som är drabbade av torkan.

Den värme och torka som varit i Östergötland har orsakat en akut brist på foder för betande djur. Koalition för Östergötland ser därför en anledning att skyndsamt utreda vilka insatser som kan genomföras för att underlätta och stödja Östergötlands lokala gröna näringar i den extrema situation vi befinner oss i. Utredningen ska fokusera på om det är möjligt utifrån befintliga avtal med regionens kostleverantörer att öka användningen av närproducerat kött samt utöver detta se över möjligheterna att upplåta betesmark och/eller bidra med foder på annat sätt.

    • Situationen är akut! Många djurägare tvingas till nödslakt av sina djur och vi som en stor regional aktör måste ta vårt ansvar att göra det vi kan för att hjälpa utsatta lantbrukare i Östergötland, säger Göran Gunnarsson (C), regionråd i Region Östergötland.

Beslutet att ge regiondirektören i uppdrag att skyndsamt utreda vilka insatser Region Östergötland kan vidta för att underlätta och stödja Östergötlands lokala gröna näringar tas av regionstyrelsen den 29 augusti.

Göran Gunnarsson (C)                                                       Tel: 072-206 66 88

Regionråd

Ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

•◦Situationen är akut! Många djurägare tvingas till nödslakt av sina djur och vi som en stor regional aktör måste ta vårt ansvar att göra det vi kan för att hjälpa utsatta lantbrukare i Östergötland
Göran Gunnarsson (C), regionråd i Region Östergötland