Trafik- och samhällsplaneringsnämnden antar Länstransportplan!

På torsdag 25 januari antar Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland, Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 för Östergötlands Län (LTP 2018-2029). Totalt rör det sig om 1,4 miljarder kronor som ska fördelas på olika infrastrukturobjekt i Östergötland.

De första åren i planperioden ligger fokus på att avsluta redan påbörjade projekt. Det handlar om riksväg 34 Borensberg-Ervasteby (2+1) och riksväg 23/34 Rimforsa – Skeda Udde (2+1). Båda dessa beräknas klara till 2020. Först därefter finns större medel för gång, cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Då kan bland annat cykelåtgärder, funktions-hinderanpassning av hållplatser, framkomlighetsåtgärder för anslutning till Norrköpings respektive Linköpings resecentrum påbörjas i större omfattning. Anslutningarna till Norrköpings och Linköpings resecentrum är viktiga för att hela länet ska kunna dra nytta av satsningarna på Ostlänken.

År 2024 beräknas arbetet med att dra riksväg 51 förbi Finspång att sätta igång.

Vidare kan nämnas att i den här nya Länstransportplanen höjs anslagen till enskilda vägar med 50 procent jämfört med den förra planen.

- Det som allmänt kan sägas om innehållet i Länstransportplanen är det är en bra balans mellan åtgärder för att förbättra cykel- och gångtrafiken, kollektivtrafiken och biltrafiken samt att hela länet med dessa åtgärder får möjlighet att utvecklas. Där tonvikten ändå ligger på mer cykel- och gångbanor och satsningar på kollektivtrafik, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

- Utgångspunkten för arbetet med LTP:n har varit att de projekt som är påbörjade ska tilldelas pengar tidigt under planperioden så att de också kan avslutas så snart som möjligt. Samtidigt har vi varit noga med att inte låsa upp för mycket medel i slutet av planperioden utan låter det finnas en viss flexibilitet för kommande uppdateringar av planen, säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Efter en gedigen processhantering där en rad aktörer i länet har deltagit, har Region Östergötland nu landat i en version som kan skickas vidare till regeringen som underlag för beslut om ekonomisk tilldelning. Beslut i regeringen väntas under våren 2018 och därefter fastställer Regionfullmäktige planen

Göran Gunnarsson (C)                                                       Tel: 072-206 66 88

Regionråd

Ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det som allmänt kan sägas om innehållet i Länstransportplanen är det är en bra balans mellan åtgärder för att förbättra cykel- och gångtrafiken, kollektivtrafiken och biltrafiken samt att hela länet med dessa åtgärder får möjlighet att utvecklas. Där tonvikten ändå ligger på mer cykel- och gångbanor och satsningar på kollektivtrafik
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Utgångspunkten för arbetet med LTP:n har varit att de projekt som är påbörjade ska tilldelas pengar tidigt under planperioden så att de också kan avslutas så snart som möjligt. Samtidigt har vi varit noga med att inte låsa upp för mycket medel i slutet av planperioden utan låter det finnas en viss flexibilitet för kommande uppdateringar av planen,
Göran Gunnarsson, ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden