Ersättning för influensavaccin

Under Hälso- och sjukvårdsnämnden igår har nämnden beslutat att utöka ersättningen för influensavaccin. Täckningsgraden för influensavaccinationer för personer som är 65 år och äldre har under de senaste fyra åren legat på 53 %. Det är högre än riksgenomsnittet, men jämfört med de regionerna/landstingen som ligger bättre till i landet så ligger Region Östergötland 6-9 procentenheter lägre. WHO:s mål är att 75 % av personerna i riskgrupperna ska vaccineras. I riskgrupperna ingår förutom personer över 65 år även personer med vissa kroniska sjukdomar och gravida från 16:e graviditetsveckan. 

- Vi vill med denna satsning ge vårdcentralerna möjligheten att vaccinera ännu fler än vad man idag gör. De 53% som vi vaccinerar idag är högre än riksgenomsnittet, men krafttag behövs för att nå ut till ännu fler, säger Torbjörn Holmqvist (S) tredje vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Det rör sig om en utökad ersättning på tre miljoner kronor årligen. Det är pengar som kommer att användas av vårdcentralerna så att de kan jobba vidare med att vaccinera mer människor i riskgrupperna. 

- Vi kan idag se att många äldre som inte vaccinerar sig och insjuknar i influensa behöver sjukhusvård. Med en högre vaccinationsgrad skulle färre personer insjukna, komplikationerna bli mindre och därmed skulle en del av sjukhusvården kunna undvikas, säger Rebecca Hägg (S) förste vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutet i sin helhet kan läsas här:

https://wssext.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/2018%20H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/2018-08-28/06%20Besluts%C3%A4renden/6.2%20Ers%C3%A4ttning%20f%C3%B6r%20influensavaccin%20i%20prim%C3%A4rv%C3%A5rden.pdf

För mer info kontakta:

Torbjörn Holmqvist 

070-652 24 24

torbjorn.holmqvist@regionostergotland.se

Rebecca Hägg

0721871502

rebecca.hagg@regionostergotland.se

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media