Julie Tran (C) invald i styrelsen för Europakorridoren

Idag, onsdag, väljs Julie Tran (C) regionråd från Linköping till ordinarie ledamot i styrelsen för Europakorridoren AB.

Europakorridoren är en ideell förening som bedriver sitt arbete genom det helägda aktiebolaget Europakorridoren AB. Syftet med verksamheten är att främja tillkomsten av ett modernt tågsystem i södra Sverige, benämnt Europakorridoren. Systemet består av de nya järnvägarna Europabanan och Götalandsbanan samt Södra och Västra stambanan, Västkustbanan och övrig anslutande befintlig infrastruktur. Det handlar även om kopplingar vidare söderut mot kontinenten.

- För oss i Östergötland är byggandet i av Ostlänken väldigt betydelsefullt för den regionala utvecklingen. Att byggandet av Ostlänken kommer igång som planerat är nödvändigt för tillkomsten av en ny höghastighetsjärnväg genom Sverige som kan ansluta till Europas järnvägsnät och på så sätt bli en del av Europakorridoren mellan Stockholm och Hamburg, säger Julie Tran (C), regionråd i Region Östergötland.

Övriga ledamöter som väljs in i styrelsen för Eurpoakorridoren:

Ordinarie:

Christian Orsing, Helsingborg (omval)
Jörgen Oskarsson, Mjölby (omval)
Lars Stjernkvist, Norrköping (omval)
Magnus Gunnarsson, Ljungby (omval)
Tom Andersson, Borås stad (omval, ny post)
Hans-Göran Johansson, Värnamo (nyval)
Julie Tran, Region Östergötland (nyval)
Stefan Gustavsson, Mölndal (nyval)

Ersättare:

Urban Granström, Nyköping (omval)
Muharrem Demirok (nyval)
Per Vorberg, Härryda (nyval)
Roland Karlsson, Ulricehamn (nyval)

Julie Tran (C)                                Tel: 073-078 95 73

Ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media

Citat

För oss i Östergötland är byggandet i av Ostlänken väldigt betydelsefullt för den regionala utvecklingen. Att byggandet av Ostlänken kommer igång som planerat är nödvändigt för tillkomsten av en ny höghastighetsjärnväg genom Sverige som kan ansluta till Europas järnvägsnät och på så sätt bli en del av Europakorridoren mellan Stockholm och Hamburg,
Julie Tran (C), regionråd och ordförande för Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland