Alternativet till höjd skatt är varsel av vårdpersonal och omfattande nedläggningar

Report this content

Underskotten i vården kräver både effektiviseringar och en höjning av skattesatsen. Det menar Koalition för Östergötland, som föreslår höjd skatt i regionen nästa år. Alternativet är stora varsel av vårdpersonal och omfattande nedläggning av verksamhet.

Förra året gick den östgötska vården back en halv miljard kronor och prognoserna pekar på än större underskott framöver. De ökande vårdkostnaderna är inte något unikt för Östergötland utan är en utveckling som syns i hela Sverige. De växande kostnaderna beror framför allt på att vården blir mer avancerad, samtidigt som vi östgötar lever allt längre och därför behöver allt mer vård.

- Att gå fram med en skattehöjning har inte varit ett enkelt beslut. Vi är dock övertygade om att alternativet – stora varsel av vårdpersonal och omfattande nedläggningar av verksamhet – är fel väg att gå. Med resurstillskott, effektiviseringar och fortsatt omställning av vården kan vi säkerställa att östgötarna erbjuds en trygg, tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet, säger Kaisa Karro, gruppledare för Socialdemokraterna.

- Vården behöver ställas om så att den finns närmare östgötarna och fokuserar på tidiga och förebyggande insatser. En omställning av vården måste dock göras varsamt och väl genomtänkt, i dialog med berörda medarbetare och patientgrupper, säger Kerstin Sjöberg, gruppledare för Centerpartiet.

- En skattehöjning är inget vi lättvindigt föreslår. Vår inställning har hela tiden varit att uttömma andra alternativ först. Vi har vidtagit en rad åtgärder, exempelvis anställningsstopp av administrativ personal, för att hushålla med skattemedlen. Därigenom har vi effektiviserat verksamheten med 100 miljoner kronor, säger Alexander Höglund, gruppledare för Liberalerna.

- Digitaliseringen av vården innebär enorma möjligheter att göra vården mer tillgänglig. Det är bekvämt för östgötarna samtidigt som vi frigör vårdpersonalens tid. Med smarta beslutsstöd kan vi också använda vårdpersonalen mer effektivt, säger Agneta Niklasson, gruppledare för Miljöpartiet.

För att möta de utmaningar regionen står vill Koalition för Östergötland prioritera:

  • Tidiga insatser och vård nära östgötarna. Vi behöver göra en förflyttning från vård till förebyggande insatser – och från sjukhusvård till satsningar på vårdcentraler och hemvård. Ju tidigare insatser desto friskare östgötar och desto mindre kostnader.
  • Säkerställa att Region Östergötland är en attraktiv arbetsgivare. Trots ett tufft ekonomiskt läge måste säkerställa att Region Östergötland är en arbetsgivare som lockar till sig och behåller medarbetare.
  • E-tjänster och smarta beslutsstöd. Digitaliseringen av vården innebär enorma möjligheter att göra vården mer tillgänglig samtidigt som vårdpersonal kan avlastas med smarta beslutsstöd.
  • Trygga den avancerade sjukhusvården i Östergötland. I takt med att den specialiserade vården blir allt mer avancerad har den koncentrerats till färre platser i landet. Vi måste trygga Östergötlands roll i den nationella högspecialiserade vården.