Fem miljoner till Barn och Ungdomspsykiatrin

Idag beslutar Hälso- och Sjukvårdsnämnden att tillföra fem miljoner kronor till Barn- och Ungdomspsykiatrin. Pengarna ska bland annat gå till att minska köerna samt att effektivisera verksamheten.

 

  • Den psykiska ohälsan hos ungdomar fortsätter försämras och fler behöver hjälp. De nya pengarna ska korta köerna och göra så att fler snabbt kan få hjälp, säger Torbjörn Holmqvist (S), regionråd.

I takt med att allt fler ungdomar drabbas av psykisk ohälsa ökar också antalet personer som behöver hjälp av Barn- och Ungdomspsykiatrin. Effektiviteten behöver vi bättre, köerna behöver minskas och utredningstiderna behöver kortas säger Hälso- och sjukvårdsnämnden i sitt beslut.

För mer information

Torbjörn Holmqvist, 070-652 24 24, torbjorn.holmqvist@regionostergotland.se

Beslutet i sin helhet kan läsas här:

https://wssext.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/2018%20H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsn%C3%A4mnden/2018-05-08/06%20Besluts%C3%A4renden/6.03%20Beslut%20om%20f%C3%B6r%C3%A4ndrade%20ers%C3%A4ttningar%20inom%20Barn-%20och%20ungdomspsykiatri.pdf

Torbjörn Holmqvist (S), regionråd, 070-652 24 24

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media