Hållbar läkemedelsanvändning

Idag sammanträder Regionfullmäktige och viktiga ärenden är de verksamhetsplaner som ska gälla för 2018.  I regionstyrelsens verksamhetsplan pekas en hållbar läkemedelsanvändning ut som ett viktigt insatsområde. Ambitionen är att patienters läkemedelsanvändning optimeras för maximal effekt och minimal skada och att de läkemedel som används har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Insatsområdet innebär en genomlysning av området där både faktainsamling och analys genomförs.

Tanken är att ta ett helhetsgrepp när det gäller frågan om läkemedelsanvändning inom Region Östergötland. Vi behöver få en bra bild över situationen, exempelvis när det gäller förskrivningen och hur bra den miljömässiga hanteringen är. En optimal läkemedelsförskrivning gynnar patienten och sannolikt också miljö och ekonomi, säger Margareta Fransson (MP), regionråd

Det handlar också om att underlätta för att göra rätt miljömässigt när man väljer läkemedel och även hur vi ytterligare kan utveckla upphandling som ett verktyg. Vi måste också undersöka om det är möjligt att beakta utsläpp vid tillverkning och att väga in andra miljö- och klimatfaktorer som energianvändning, transporter och hantering av naturresurser, säger Margareta Fransson (MP), regionråd

I slutändan är det ändå självklart att det är patientsäkerhet och patientnytta som väger tyngst. Ingen ska behöva tvivla på att man inte får bästa möjliga behandling, säger Margareta Fransson (MP), regionråd

 

För mer information, kontakta: Margareta Fransson (MP), 070-261 08 43

Taggar:

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media