Högt tryck på regionen

Ett högt inflöde av patienter ökar trycket på länets hälso- och sjukvård. När Regionstyrelsens nästa vecka ska anta årsbudgeten för 2018 har det ekonomiska läget blivit än mer ansträngt. Nya siffror visar att länets hälso- och sjukvård förväntas bli 54 miljoner dyrare än tidigare prognoser.

- Vi följer ekonomin dagligen och är fullt medvetna om att vi står inför en tuff period framöver. Därför har vi också vidtagit en rad åtgärder för att komma tillrätta med underskotten, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Sammantaget föreslås budgeten ligga kvar med överskottsmålet om en procent vilket är 135 miljoner. Kostnadsökningen regleras därför inom befintlig budget.

- Förändringen kommer leda till hårdare krav på verksamhet att hitta kostnadseffektiviseringar utan att för den skull minska på kvaliteten i vården. Det är en utmaning vi nu tar oss an, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Den årsbudget som nu presenteras innehåller även ett antal satsningar för att utveckla och modernisera arbetet i Region Östergötland.

Extra satsningar i årsbudget 2018 

  • Digitalisering
  • Patientsäkerhet
  • Hållbar verksamhet
  • Vårdplatser-Operationskapacitet
  • Ledarskap och kompetensförsörjning
  • Framtidens vård – Nära vård

- Vi strävar alltid efter att Östergötland ska ha en tillgänglig och kvalitativ vård. Genom digitalisering och andra åtgärder kan vi förbättra samtidigt som vi använder pengarna på ett klokt sätt. Vi vill också fokusera på ett antal andra områden som är viktiga, däribland patientsäkerhet, vårdplatser och nära vård, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Regionstyrelsen beslutar om årsbudget torsdagen den 14 december.

 

För mer information:

Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 072-541 75 89

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media