Nya arbetssätt ger mer tid för vårdens medarbetare

PRESSMEDDELANDE

Idag beslutade regionstyrelsen att införa ett nytt arbetsätt inom den östgötska vården. Metoden bygger på att skapa en förändring av arbetsuppgifter för att använda rätt kompetens för rätt uppgift. Det sker genom införandet av vårdnära service som har prövats i ett pilotprojekt i verksamheter i Linköping och Motala. Resultaten är goda och kan nu införas brett inom regionens verksamhet.

Syftet med att införa det nya arbetssättet är att avlasta vårdpersonalen och frigöra tid för vårdrelaterat patientnära arbete. Det är viktigt att vårdutbildad personal får använda sin arbetstid och sin kompetens till vårdrelaterat patientnära arbete som kräver vårdkompetens. För att nå dit måste vårdpersonalen ges ökade möjligheter att fokusera på vård och omvårdnad i stället för att utföra arbetsuppgifter som inte kräver vårdkompetens. Metoden avlastar vårdpersonalen genom att servicepersonal utför serviceuppgifter.

- Det finns många arbetsuppgifter som idag utförs av vårdutbildad personal som mycket väl kan utföras av någon annan. Genom att anställa servicepersonal avlastar vi våra sjuksköterskor och undersköterskor, säger Anders Härnbro (S), regionråd med ansvar för personalfrågor.

Arbetsmarknadsprognoser säger att bristen på specialistsjuksköterskor fortsätter öka och att det även blir brist på undersköterskor, något som pilotenheterna redan märker av. Detta innebär att det är ännu viktigare att vårdpersonal ägnar sig åt vård – rätt använd kompetens.

- Omfördelningen av arbetsuppgifter har i pilotprojekten visat flera fördelar. Våra medarbetare får mer tid för patienterna och blir mer effektiva i sitt arbete. Piloten har exempelvis visat att en undersköterska fått avsevärt mer tid per arbetspass för vård och patientarbete, säger Anders Härnbro (S), regionråd.

 

Exempel på fördelar som pilotprojekten visat är:

Kvalitet i vården

Exempel på ökad vårdkvalitet är att varje undersköterska lägger två timmar mer per arbetspass på patientarbete och omvårdnad istället för service. Undersköterskorna slipper bli avbrutna i sitt arbete och kan slutföra det i lugn och ro, vilket ökar patientsäkerheten. Vårdpersonalen upplever också att de kan samtala med patienter och anhöriga utan att känna stress och istället vara ”här och nu” i samtalet. Patientenkäten visar att patienterna upplever att de får hjälp snabbare när de ringer på klockan. Patienterna får också bättre information om olika kostalternativ samt får välja vad de vill äta i större utsträckning än tidigare när servicepersonalen tar upp matbeställningarna.

Kvalitet inom service

Sedan servicepersonalen tog över den dagliga patientnära städningen och hemgångsstädningen ses en stor kvalitetsförbättring. Städkvaliteten för all patientnära städning kontrolleras med objektiva mätmetoder. Resultatet förbättrades från 30% godkända mätningar till 72% när servicepersonalen tog över. Bra städkvalitet är en av åtta viktiga faktorer för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. En vårdskada innebär i genomsnitt 6 extra vårddygn. Ett vårddygn i regionen kostar i genomsnitt 12 800 kr enligt KPP 2016.

Effektivitet i vården

Att undersköterskorna kan lägga två timmar mer per arbetspass på omvårdnad har bland annat lett till att patienterna på ortopeden är utskrivningsklara på ”rätt” dag i högre utsträckning än tidigare, vilket gör att medelvårdtiden minskar och patientflödet ökar. En minskning av medelvårdtiden med 0,1 dag ger en besparing på 1,5 milj kr/år.

Effektivitet inom service

När servicepersonal tar hand om service kan arbetet effektiviseras. Ett exempel på detta är att hemgångsstädningar nu samordnas med ordinarie lokalvård så att servicepersonalen rengör och desinficerar de patientnära ytorna samt bäddar rent sängen medan lokalvårdaren städar golv och toalett. Tidigare städades golv och toalett både av vårdpersonalen när de hemgångsstädade samt av lokalvårdaren.

Medarbetarperspektivet

Vårdpersonalen upplever mindre stress sedan metoden infördes. Sjuksköterskorna vet att undersköterskorna hinner med sitt arbete och kan därmed koncentrera sig på sitt eget arbete. Både korttidssjukskrivningar och övertid har minskat mer på pilotenheterna än i regionen som helhet. Flera av medarbetarna som började arbeta inom metoden när det infördes på piloterna har valt att studera vidare till undersköterska eller sjuksköterska.

 

För mer information:

Anders Härnbro (S), regionråd med ansvar för personalfrågor, 072-451 74 30 

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media