Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Report this content

PRESSMEDELANDE

Regeringen har genomfört flera stora satsningar på hälso- och sjukvården och socialtjänsten med syfte att förbättra barns och vuxnas hälsa. I det ingår även särskilda satsningar som är riktade till att öka jämlikheten inom barnhälsovården. Regeringen satsar under tre år 137 miljoner, vilket för Östergötland innebär 6,25 miljoner kronor om året.

- Vi välkomnar regeringens satsning. Att förbättra tillgängligheten till barnhälsovården och öka jämlikheten i Östergötland är viktigt. Syftet med satsningen är att förbättra tillgängligheten genom exempelvis uppsökande verksamhet till grupper med sämre hälsa och tandhälsa. Arbetet kommer att ske i samverkan med socialtjänsten och folktandvården, säger Torbjörn Holmqvist (S)

- En annan viktig del i satsningen är att arbeta för att öka vaccinationsgraden bland länets barn. Vi har redan idag en hög andel som är vaccinerade, men ser att det finns skillnader i länet. Med regeringens satsning får vi nu möjlighet att göra nödvändiga satsningar för framtiden och öka tillgängligheten till barnhälsovården, säger Rebecca Hägg (S)

Beslutet i sin helhet kan läsas här: https://wssext.regionostergotland.se/Politiska%20dokument/Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2018%20Hälso-%20och%20sjukvårdsnämnden/2018-03-06/Beslutsärenden/6.04%20Ökad%20tillgänglighet%20i%20barnhälsovården.pdf

För mer information, kontakta

Torbjörn Holmqvist

Torbjörn.holmqvist@regionostergotland.se

+46101031783

Rebecca Hägg

Rebecca.hägg@regionostergotland.se

+46101038671

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Media

Media