Region Östergötland tar krafttag för att möta framtiden

Report this content

PRESSMEDDELANDE

För att möta kommande utmaningar inom hälso- och sjukvården i Östergötland tar regionstyrelsen nu ett ekonomiskt krafttag. Regionens ekonomi är i grunden god, men sjukvårdens underskott måste åtgärdas. På onsdagens regionstyrelse tas därför beslut om åtgärdsplaner för hela hälso- och sjukvårdsverksamheten.

- Vi vill kunna garantera att våra invånare får den vård de behöver när de behöver den. En grundförutsättning för detta är att vi har kontroll på ekonomin, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Inom hälso- och sjukvården i Östergötland har alla enheter ansvar för sin egen ekonomi utifrån de ramar de tilldelas i budgeten. Beslutet som regionstyrelsen tar idag innebär att samtliga enheter får se över sin ekonomi och hitta effektiviseringar och moderniseringar motsvarande en procent av verksamheten.

- Vi behöver hitta nya sätt att utföra verksamheten på. Det finns många sätt att minska kostnaderna utan att det påverkar vårdens kvalitet. Det handlar om att förändra organisationen och modernisera verksamheten, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Åtgärdsplanen som regionstyrelsen beslutar summerar till 331 miljoner kronor för 2018. Syftet är att möta de kommande årens utmaningar. Region Östergötland antar även tre strategier:

  • Det regionala ledarskapet – inom vilket Region Östergötland genom samverkan med både kommuner, näringslivet, universitetet och civilsamhället skapar förutsättningar för god tillväxt, goda livsvillkor och hållbart nyttjande av naturens resurser.
  • Hälsa och vård i världsklass - där Region Östergötlands hälso- och sjukvårdssystem fortsätter att utvecklas med goda medicinska resultat och med gott omhändertagande och där universitetssjukvården är konkurrenskraftig och attraktiv ur ett nationellt perspektiv såväl ur forskningssynpunkt som sjukvårdssynpunkt.
  • God ekonomisk hushållning – bibehålla den goda och stabila ekonomiska bas som byggts upp under många år samt skapa förutsättningar att möta de demografiska utmaningarna och ta ansvar för kommande generationer.

 

För mer information

Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 072-541 75 89, mats.e.johansson@regionostergotland.se 

(Mats sitter på möte med regionstyrelsen hela onsdagen, men skicka SMS eller mail så återkommer han)

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Media

Media