Satsning för bättre städning på US

PRESSMEDDELANDE

Ett rent och välstädat sjukhus är en nyckelfaktor när det gäller patientsäkerheten. För att minimera riskerna till VRI, vårdrelaterade infektioner, behöver lokalerna som patienter och medarbetare befinner sig i vara välstädade. Region Östergötland har nu slutfört en utredning som ligger till grund för att vi nu återtar driften av städningen av Universitetssjukhuset i egen regi samt satsar ytterligare 20 miljoner för att kvalitetssäkra en god städning.

Idag är städningen på US upphandlad och avtalet löper ut sista januari 2019. Istället för att förlänga nuvarande avtal föreslår nu den politiska majoriteten (S, MP, C och L) att Region Östergötland ska återta städningen på US i egen regi. Samtidigt genomförs en kvalitetssäkring och ett ökat fokus på att förhindra vårdrelaterade infektioner och smittspridning på sjukhuset. 

- En minskning av antalet vårdrelaterade infektioner innebär inte bara minskade kostnader och mindre besvär för patienterna utan medför också att vårdplatser frigörs för andra patienter som är i behov av vård, säger Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Av utredningen framgår det att regioner/landsting som utmärker sig med särskilt låg förekomst av vårdrelaterade infektioner har lokalvård i egen regi samt genomför mer omfattande utbildningar för medarbetarna. Det framgår även exempel på att lokalvårdskvaliten ökat efter ändring av driftsform till egen regi.

- När vi återtar städningen i egen regi får vi större möjligheter att fördela arbetsuppgifterna mellan medarbetare med vårdkompetens och  medarbetare med serviceuppgifter. Våra medarbetares kompetens ska tas tillvara, säger Anders Härnbro (S), regionråd.

Vården i Sverige är säkrare och tryggare än i många andra länder. Samtidigt har vi fortfarande kvar vårdskador och vårdrelaterade infektioner. Det finns en rad faktorer som påverkar patientsäkerheten. Städning är en av dem. 

- Patientsäkerheten är prioriterad för oss. Vi ser över alla möjligheter för att förbättra vår verksamhet så vi minimerar risken att drabbas av nya sjukdomar när man besöker vården, säger Margareta Fransson (MP), regionråd.

 

Bakgrund

Region Östergötland beslutade i början av 1990-talet att lägga ut lokalvård på entreprenad. Detta var en del i en långsiktig strategi; att låta externa leverantörer sköta verksamhet som inte var en del i regionens kärnverksamhet. Vid bedömning om en tjänst skulle läggas ut på entreprenad skulle en värdering genomföras om andra aktörer än regionen kunde genomföra uppdraget med bättre kvalitet och högre effektivitet. En rad andra tjänster har sedan dess lagts ut på entreprenad, t ex vaktmästeri, patientmåltider, transporter och fastighetsdrift.

Ansvaret för lokalvård av patientnära ytor och teknisk utrustning i vårdmiljöer finns dock idag i egen regi, se regionstyrelsens beslut RS § 226/2017, Breddinförande av utökad vårdnära service (UVNS).

Sedan lokalvården lades ut på entreprenad har vården blivit allt mer avancerad och idag föreligger en ökad genomströmning av patienter, vilket också ställer ökade krav på lokalvården, och lokalvården har vidare även kommit allt närmare regionens egen kärnverksamhet.

 

För mer information
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, 072-541 75 89
Anders Härnbro (S), regionråd, 072-451 74 30
Margareta Fransson (MP), regionråd, 076-239 10 00

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Taggar:

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media