Satsningar för bättre tillgänglighet

Tillgängligheten till vården i Östergötland är relativt god i jämförelse med resten av landet. Det finns dock skillnader mellan olika verksamheter och patienter har fått vänta allt längre på nybesök och behandling. Därför föreslår nu Koalition för Östergötland att 10 miljoner avsätts under 2018 för förbättrad tillgänglighet till besök och behandling.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2017 gjort förstärkningar för att nå en bättre tillgänglighet och verksamheterna har under en längre tid gjort och gör egna extrasatsningar för att patienterna ska få sin vård inom rimlig tid. Det är dock möjligt att göra ytterligare riktade satsningar för att nå bättre tillgänglighet. 

- Att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården är en av de viktigaste frågorna för oss i Koalition för Östergötland. Vi har nu möjlighet att göra riktade satsningar för att förbättra tillgängligheten inom flera områden. Det handlar om att korta köerna inom bland annat barnpsykiatrin, ögonsjukvården och hjärtsjukvården, säger Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

 

 

För mer information, kontakta

Kaisa Karro (S), regionråd, 072-555 90 27

 

Koalition för Östergötland är den politiska majoriteten i Region Östergötland bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Om oss

Koalition för Östergötland är sedan 2014 den styrande koalitionen i Region Östergötland och utgörs av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Prenumerera

Media

Media