Kommissionen mot antiziganism begär svar från Rikspolisstyrelsen angående diskriminering av romer

Polismyndigheten i Västernorrlands län har på sin webbplats publicerat uppgifter om misstänkta personers förmodade etniska tillhörighet. Thomas Hammarberg, ordförande i Kommissionen mot antiziganism, begär i dag att Rikspolisstyrelsen redogör för sin hållning i det inträffade.

– Rikspolisstyrelsen har ett övergripande ansvar för normer inom polisen och för att antiziganistiska föreställningar inte sprids av och inom polisväsendet, säger Thomas Hammarberg.

Polismyndigheten i Västernorrlands län publicerade i augusti ett inlägg på sin webbplats där man eftersökte två misstänkta personer och där den ena personen beskrevs ha ”romskt utseende”. Thomas Hammarberg, ordförande för Kommissionen mot antiziganism reagerade på publiceringen och skickade därför ett brev till Polismyndigheten i Västernorrlands län. I brevet betonade han att publiceringen väcker allvarliga frågor om spridande av etniskt präglade stereotyper samt bad myndigheten förklara beslutet till publiceringen.

- Ett av antiziganismens mest förekommande uttryck är att sprida fördomsfulla uppfattningar om att romer stjäl och är kriminella. Det förekommer både historiskt och i dag. Att polisen bidrar till att sprida stereotyper är ytterst anmärkningsvärt, säger Thomas Hammarberg.

Polismyndigheten i Västernorrlands län menar i ett skriftligt svar till Kommissionen mot antiziganism att publiceringen var försvarbar i det här enskilda fallet och i den här specifika brottsutredningen.

Thomas Hammarberg är inte nöjd med svaret och har därför i dag skickat ett brev till Rikspolisstyrelsen där han begär att myndigheten tar ställning i frågan samt redogör för det regelverk som gäller hanteringen av uppgifter om etnisk tillhörighet i polisens verksamhet.

-Svaret från Polismyndigheten i Västernorrlands län är ett uttryck för att antiziganistiska handlingar alltjämt betraktas som legitima och inte ifrågasätts, säger Thomas Hammarberg.

Senast den 19 september vill kommissionen ha svar från Rikspolisstyrelsen.

Anneli Tillberg, Utredningssekreterare och ansvarig pressfrågor

Tel (Växel) 08- 405 10 00

Mobil 070-520 83 30

E-post: anneli.tillberg@regeringskansliet.se

Kommissionen mot antiziganism är en kommitté som är tillsatt av regeringen. Kommissionen ska komplettera och förstärka samhällets insatser mot antiziganism. Kommissionen har både ett operativt uppdrag, som handlar om att direkt motverka antiziganism, samt ett uppdrag som handlar om att komma med förslag till åtgärder mot antiziganism.

Adress: 103 33 Stockholm

E-post: a.kommissionenmotantiziganism@regeringskansliet.se

Växel: 08- 405 10 00

Om oss

Kommissionen mot antiziganism är en kommitté som är tillsatt av regeringen. Kommissionen ska komplettera och förstärka samhällets insatser mot antiziganism, det vill säga den rasism som specifikt drabbar romer. Kommissionen har nio ledamöter och ordförande är Thomas Hammarberg. Läs mer på http://www.motantiziganism.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett av antiziganismens mest förekommande uttryck är att sprida fördomsfulla uppfattningar om att romer stjäl och är kriminella. Det förekommer både historiskt och i dag. Att polisen bidrar till att sprida stereotyper är ytterst anmärkningsvärt.
Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism