Citat

- Antiziganismen i Sverige är omfattande och djupt rotad i samhället. Därför är det särskilt allvarligt att romer inte upplever att de har någonstans att vända sig när deras rättigheter kränks.
Thomas Hammarberg, ordförande i Kommissionen mot antiziganism
Dialogen ska också fokusera på vilka åtgärder som romer anser är nödvändiga för att motverka antiziganismen och för att en förändring ska ske.
Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism
Dialogen ska fokusera på vilka åtgärder som romer anser är nödvändiga för att motverka antiziganismen och för att en förändring ska ske
Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism
Det är välkänt att romer utsätts för en omfattande och systematisk diskriminering. Romer rapporterar att diskriminering i exempelvis affärer är en del av vardagen. Vi vill därför reagera kraftfullt när sådana uppgifter framkommer.
Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism
Polisens publicering av uppgifter som kopplar romer till kriminalitet bidrar till att sprida en stereotyp bild av gruppen. Det kan inte accepteras att en myndighet agerar så.
Heidi Pikkarainen, Huvudsekreterare
Ett av antiziganismens mest förekommande uttryck är att sprida fördomsfulla uppfattningar om att romer stjäl och är kriminella. Det förekommer både historiskt och i dag. Att polisen bidrar till att sprida stereotyper är ytterst anmärkningsvärt.
Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism