Kommissionen mot antiziganism JO-anmäler Polismyndigheten i Västernorrlands län

Polismyndigheten i Västernorrlands län har på sin webbplats publicerat uppgifter om misstänkta personers förmodade etniska tillhörighet. Nu JO-anmäler Kommissionen mot antiziganism det inträffade.

– Polisens publicering av uppgifter som kopplar romer till kriminalitet bidrar till att sprida en stereotyp bild av gruppen. Det kan inte accepteras att en myndighet agerar så, säger Heidi Pikkarainen, huvudsekreterare i Kommissionen mot antiziganism.

Med JO-anmälan vill kommissionen att det sker en prövning av polismyndighetens agerande och om det går att utkräva ansvar.

Kommissionen mot antiziganism har tidigare begärt svar både av Polismyndigheten i Västernorrlands län, som försvarar publiceringen, samt av Rikspolisstyrelsen, som idag har inkommit med ett svar till kommissionen.

Rikspolisstyrelsen skriver att ”publiceringen strider mot de regelverk och riktlinjer som finns inom Polisen”. Man uppger också att myndigheten med anledning av det inträffade haft en dialog med Polismyndigheten i Västernorrland. I dialogen har Rikspolisstyrelsen påtalat att publiceringen är olämplig samt vikten av att Polisen i alla sammanhang uttrycker sig respektfullt.

– Rikspolisstyrelsen har ett övergripande ansvar för normer inom polisen och för att antiziganistiska föreställningar inte sprids av och inom polisväsendet. Det är därför glädjande att man på central nivå tar avstånd från den här typen av ageranden. Kommissionens hittillsvarande iakttagelser innebär att polisen blir en av de myndigheter som vi särskilt kommer titta närmare på. Anmälan till JO är ett led i detta arbete och en förhoppning är att ansvarsfrågan prövas, säger Heidi Pikkarainen.

Bakgrund Polismyndigheten i Västernorrlands län publicerade i augusti ett inlägg på sin webbplats där man eftersökte två misstänkta personer och där den ena personen beskrevs ha ”romskt utseende”. Thomas Hammarberg, ordförande för Kommissionen mot antiziganism reagerade på publiceringen och skickade därför ett brev till Polismyndigheten i Västernorrlands län. I brevet betonade han att publiceringen väcker allvarliga frågor om spridande av etniskt präglade stereotyper samt bad myndigheten förklara beslutet till publiceringen.

Anneli Tillberg, Utredningssekreterare och ansvarig pressfrågor

Tel (Växel) 08- 405 10 00

Mobil 070-520 83 30

E-post: anneli.tillberg@regeringskansliet.se

Kommissionen mot antiziganism är en kommitté som är tillsatt av regeringen. Kommissionen ska komplettera och förstärka samhällets insatser mot antiziganism. Kommissionen har både ett operativt uppdrag, som handlar om att direkt motverka antiziganism, samt ett uppdrag som handlar om att komma med förslag till åtgärder mot antiziganism.

Adress: 103 33 Stockholm

E-post: a.kommissionenmotantiziganism@regeringskansliet.se

Växel: 08- 405 10 00

Om oss

Kommissionen mot antiziganism är en kommitté som är tillsatt av regeringen. Kommissionen ska komplettera och förstärka samhällets insatser mot antiziganism, det vill säga den rasism som specifikt drabbar romer. Kommissionen har nio ledamöter och ordförande är Thomas Hammarberg. Läs mer på http://www.motantiziganism.se.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Polisens publicering av uppgifter som kopplar romer till kriminalitet bidrar till att sprida en stereotyp bild av gruppen. Det kan inte accepteras att en myndighet agerar så.
Heidi Pikkarainen, Huvudsekreterare