GENOMBROTT FÖR MILJÖVÄNLIGA RTG KRANAR I ÖSTERSJÖOMRÅDET

Genombrott för miljövänliga RTG kranar i Östersjöområdet

Konecranes fick i maj 2008 en viktig beställning på 19 gummihjulsportalkranar
(rubber tired gantry, RTG) till tre terminaler som ägs av National Container
Company (NCC) i Ryssland. Femton av de beställda kranarna är försedda med
drivsystem som via kabel direktkopplas till elnätet, de övriga fyra är normala
frigående RTG kranar. Kranarna levereras till två terminaler i Ryssland och en
i Ukraina. De första kranarna levereras under våren 2009. Beställningens värde
offentliggörs inte. 

Kranarna kommer att öka kapaciteten i NCCs terminaler och förbättra
produktiviteten. Elva st. kabelkopplade kranar kommer att levereras till
terminalen i Ust-Luga, 150 km väst om St.Petersburg, vid Östersjön. Fyra st.
kabelkopplade kranar levereras till terminalen NUTEP i Novorossiysk vid Svarta
Havet. De fyra frigående kranarna levereras till Ukrtranscontainer i Illichivsk
i Ukraina. 

”Detta är ett viktigt genombrott i Östersjöområdet för den miljövänliga
tekniken med drivsystem direktkopplade till elnätet” säger Aku Lehtinen,
direktör, RTG kranar vid Konecranes. ”Intresset för miljövänliga lösningar har
ökat på marknaden.” 

”NCC tänker köpa totalt 50 st. kranar av den här typen. Vår verksamhet i
terminalerna sköts huvudsakligen med hjälp av RTG kranar. De flesta av dessa är
Konecranes kranar. Sex kranar är redan i drift i UTC terminalen, ytterligare
fjorton beställdes i september 2008 till FCT och Shushary terminalerna,” säger
Evgeny Yuzhilin, direktör, teknologi och terminalkonstruktion vid NCC. 

Med den nya tekniken minskar de lokala utsläppen med 95 procent, eftersom
kranen drivs med elektricitet från elnätet. Kranarna är också försedda med
regenererande teknik dvs. all bromsenergi matas tillbaka till nätet.
Direktkopplingstekniken är moduluppbyggd och den kan installeras i efterhand på
tidigare levererade kranar. 

De beställda kranarna är också utrustade med Konecranes ”YardIT” GPS baserade
automatstyrsystem och positioneringsutrustning. Automatstyrsystemet ökar
säkerheten och maximerar utrustningens prestanda i hamnarna.
Positioneringssystemet håller reda på var containrarna finns och var de ska
hämtas, och eliminerar kostnaderna för borttappade containers. En annan viktig
egenskap i alla RTG kranar är den avancerade lasthanteringsegenskapen, bl.a.
med anti-svajsystem och exakt horisontalplacering. 

Samarbetet med NCC började redan på 1980-talet. I oktober 2007 beställde NCC
sju hamnkranar för kajmontage (ship-to-shore, STS) och fjorton RTG kranar.
Dessa kranar är nu under tillverkning. 

Ytterligare information: 
Press 
Aku Lehtinen, direktör, RTG kranar
E-post: aku.lehtinen@konecranes.com eller tel. +358 20 427 2665

Finansiell media och analytiker
Paul Lönnfors, chef för placerarrelationer
E-post: paul.lonnfors@konecranes.com eller tel: +358 20 427 2050

Detta pressmeddelande med bild finns på vår webbsida www.konecranes.com

Bildtext: 
”Konecranes levererar miljövänliga kabelkopplade RTG kranar till NCC.”

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett
kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv,
hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och
service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2007
omsatte koncernen 1 750 miljoner euro. Koncernen har 8 800 anställda på över
470 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på OMX Nordiska Börs Helsingfors
(symbol: KCR1V). 


NCC äger First Container Terminal (FCT, St.Petersburg), Container Terminal
NUTEP (Novorossiysk) och Container Terminal Ukrtranscontainer (UTC, Illichivsk,
Ukraina). Företaget erbjuder containerhanteringstjänster som inkluderar
terminalverksamhet av världsklass och hög teknisk nivå. 

I april 2007 började NCC bygga containerterminalen Ust-Luga (St.Petersburg).
Denna kommer att bli det största containerterminalen i Ryssland och
Östersjöområdet, med en kapacitet på 3 miljoner TEU. NCC utvecklar också en
logistikterminal i Shushary (St.Petersburg), denna har en kapacitet på 200 000
TEU per år. 

NCC terminalernas totala kapacitet år 2007 uppgick till 1 556 444 TEU.

Tilläggsinformation om NCC finns att fås på företagets webbsida:
http://www.container.ru. 

Presskontakter:
Natalia Letneva, letneva@container.ru
Alexander Voronkov, Voronkov@container.ru 
Tel. +7 495 721 1689
NCC presscenter

Prenumerera

Media

Media