• news.cision.com/
  • Konecranes Oyj/
  • KONECRANES ABP: KONECRANES GER FINANSIELL STYRNING FÖR HELÅRET 2020 FÖRE BOLAGET RAPPORTERAR EN STARK APRIL-JUNI PERIOD

KONECRANES ABP: KONECRANES GER FINANSIELL STYRNING FÖR HELÅRET 2020 FÖRE BOLAGET RAPPORTERAR EN STARK APRIL-JUNI PERIOD

Report this content

KONECRANES ABP  insideRinformation  16.7.2020 kl. 18.20

KONECRANES ABP: Konecranes ger finansiell styrning för helåret 2020 före bolaget rapporterar en stark april-juni period

På grund av den snabbt utvecklande situationen som föranleddes av coronaviruspandemin (COVID-19) drog Konecranes tillbaka sin finansiella styrning för helåret 2020 den 26 mars 2020.  

Konecranes har idag beslutat att ge finansiell styrning för helåret 2020. På basis av vår nuvarande orderbok och efterfrågeomgivningen, är den nya finansiella styrningen följande:

  • Konecranes förväntar sig att omsättningen för helåret 2020 minskar jämfört med fjolåret
  • Konecranes förväntar sig att den justerade EBITA-marginalen för helåret 2020 minskar jämfört med fjolåret

Helåret 2019 omsatte koncernen 3 326,9 miljoner euro och den justerade EBITA-marginalen var 8,3%.

Konecranes publicerar undantagsvis följande preliminär information angående resultatet för januari-juni 2020 perioden:

NYCKELTALEN, KONCERNEN (oreviderade)1

April – Juni Januari – Juni      
4-6/ 2020 4-6/ 2019 Förändr. % 1-6/ 2020 1-6/ 2019 Förändr. %
Orderingång, MEUR 581,5 822,7 -29,3 1 318,5 1 670,8 -21,1
Omsättning, MEUR 704,7 794,0 -11,3 1 474,2 1 552,3 -5,0
Justerad EBITA, MEUR2 57,5 67,0 -14,2 78,6 115,4 -31,9
Justerad EBITA, %2 8,2% 8,4% 5,3% 7,4%

1 Siffrorna kan komma att ändras
2 Utan justeringsposter och avskrivning av förvärvsallokeringar

Konecranes kommer att publicera sin kompletta halvårsrapport för januari-juni 2020 den 24 juli 2020 cirka klockan 8.00 finländsk tid.

Tills den 24 juli 2020 avstår bolaget från att kommentera halvårsrapporten på grund av den pågående tysta perioden. På resultatdagen ordnar Konecranes en telefonkonferens för analytiker, investerare och media, som innehåller en möjlighet att ställa frågor.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg, Investerarrelationer, tfn +358 (0) 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Medräknat MHE-Demag, har koncernen cirka 18 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Prenumerera