Konecranes Abp:s finansiella information och bolagsstämma 2020

Report this content

Konecranes Abp:s finansiella information och bolagsstämma 2020

Konecranes Abp publicerar den finansiella informationen för 2020 enligt följande:

Bokslutskommuniké 2019 6.2.2020 
Delårsrapport, januari-mars 29.4.2020
Delårsrapport, januari-juni 24.7.2020
Delårsrapport, januari-september 28.10.2020

Konecranes Abp:s årsredovisning 2019 publiceras i pdf-format senast tisdagen den 3 mars 2020.

Alla finansiella resultatrapporter publiceras på engelska, svenska och finska och de finns tillgängliga på www.konecranes.com efter publiceringen.

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma är planerad till torsdagen den 26 mars 2020. Konecranes styrelse inbjuder till ordinarie bolagsstämman separat vid ett senare skede. En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på måndagen den 20 januari 2020. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.

Konecranes iakttar en tyst period innan delårsrapporter, halvårsrapport och bokslutskommuniké publiceras. Perioden börjar fr.o.m. slutet av kvartalet som rapporten i fråga behandlar.


KONECRANES ABP

Eero Tuulos
Direktör, Investerarrelationer

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2018 uppgick koncernens omsättning till 3 156 MEUR. Koncernen har 16 100 anställda i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).


DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Allmän media
www.konecranes.com


Prenumerera