Konecranes Abp styrelses konstituerande möte

Report this content

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 30.3.2021 kl. 18.15

Konecranes Abp styrelses konstituerande möte

Konecranes Abp:s styrelse, som valdes av bolagsstämman idag, har hållit sitt första möte. Ordinarie bolagsstämman valde Christoph Vitzthum till styrelsens ordförande.


Styrelsen beslutade att ha med en revisionskommitté och en personalkommitté.

Ulf Liljedahl valdes till ordförande för revisionskommittén och Niko Mokkila och Päivi Rekonen till kommittémedlemmar. Janina Kugel valdes till ordförande för personalkommittén och Per Vegard Nerseth och Christoph Vitzthum till kommittémedlemmar.

Alla styrelsemedlemmarna, med undantag för Janne Martin, anses vara oberoende av Bolaget, och alla kandidater, med undantag för Niko Mokkila, anses vara oberoende av Bolagets betydande aktieägare. Janne Martin anses vara beroende av Bolaget på grund av sin ställning som arbetstagare hos Bolaget och Niko Mokkila anses vara beroende av Bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som verkställande direktör för Hartwall Capital Oy Ab.

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Kiira Fröberg,
Direktör, investerarrelationer,
tfn +358 (0)20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2020 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har cirka 16 900 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com

Prenumerera