KONECRANES LEVERERAR TVÅ MYCKET TYSTA STS-KRANAR TILL OSLO HAVN

Konecranes fick i april 2014 en beställning från Oslo Havn i Norge. I beställningen ingår två hamnkranar (ship-to-shore, STS) i Panamax-storlek, samt en option på ytterligare en STS-kran. Konecranes målsättning är att dessa kommer att vara de tystaste och mest ekoeffektiva STS-kranarna i världen. Kranarna levereras under hösten 2015.

Sjursöya containerterminalen ligger nära bostadsområden i Oslo. Terminalen ser allvarligt på sitt miljöansvar, speciellt när det gäller buller- och koldioxidutsläpp. De nya kranarna utsattes för extremt stränga krav gällande buller och koldioxidutsläpp.

“Vårt mål är att leverera världens tystaste STS-kranar till Oslo Havn. Vi har använt den mest avancerade kunskapen och teknologin gällande bullerminskning för att uppfylla Oslo Havns tuffa krav”, säger Juha Aatola, Konecranes Direktör, STS-kranar. “Och vi lyckades. Vi är mycket glada över att Oslo Havn valde Konecranes STS-kranar.”

Kranarna tillverkas och monteras i Finland. STS-kranarna kommer att vara utrustade med senaste tekniska egenskaper så som Ship Profiling System som styr lyftandet av containern, samt Trim/List/Skew systemet med vilket containergriparens ställning kan ändras i olika riktningar. Dessutom är kranarna utrustade med LED ljus för förbättrad ekoeffektivitet. Kranarna kommer att kunna lyfta två containrar åt gången för maximal hanteringskapacitet. STS-kranarna har vardera en lyftkapacitet på 64 ton och en räckvidd på 40 meter.

Ytterligare information:
Juha Aatola, Direktör, STS-kranar
E-post: juha.aatola@konecranes.com eller tfn +358 20 427 2639

Miikka Kinnunen, Direktör, Investererarrelationer
E-post: Miikka.kinnunen@konecranes.com eller tfn: +358 20 427 2050

Detta pressmeddelande finns också på vår hemsida www.konecranes.com.

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2013 omsatte koncernen 2 100 MEUR. Koncernen har 11 800 anställda på 600 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsinki (symbol: KCR1V).


 

Prenumerera