Ändringar i konsumentskyddet vid försäljning via telefon

Den 13 juni blir distans- och hemförsäljningslagen Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I samband med det träder en rad förändringar av konsumentskyddet i kraft. Det handlar bland annat om ändringar i ångerrätten vid försäljning av tjänster via telefon samt skärpta informationskrav. Samtidigt utökas omfattningen av lagstiftningen till att även omfatta avtal som ingås utanför affärslokaler. Bestämmelserna bygger på ett EU-direktiv.

Den viktigaste förändringen för telefonförsäljning är att vid försäljning av tjänster blir det nu teoretiskt möjligt för ångerfristen, dvs. de 14 dagar en konsument har på sig att ångra ett köp, att börja löpa direkt efter samtalet. Det förutsätter dock att informationsplikten uppfyllts under samtalet, vilket innebär att all information som enligt lag behöver ges i samband med köpet ges klart och tydligt och anpassat till mottagaren. En skriftlig bekräftelse med information om bl.a. ångerrätten ska fortfarande skickas ut efter köpet. Vid telefonförsäljning av finansiella tjänster eller varor sker ingen förändring.

-          Vår bedömning är att detta är en mer teoretisk förändring än en praktisk. Informationsplikten är omfattande och inget du med lätthet tar vid ett försäljningssamtal. Vi skulle dock vilja se ett lagkrav på att samtalen spelas in i sin helhet och görs tillgänglig för konsumenten efter köpet, på det sättet är det alltid tydligt vad man kommit överens om. Vår rekommendation till våra medlemmar är att fortsätta arbeta som man gjort tidigare, säger Tina Wahlroth, VD för Kontakta.

Den viktigaste förändringen är att nu lyfts avtal som ingås utanför affärslokaler in i lagstiftningen.

-          Vi ser detta som mycket positivt. Vi har under en tid sett att allt fler konsumenter drabbats av oseriösa canvasförsäljare. Genom att föra in dem lagstiftning stärks konsumentskyddet och det blir rättvisare villkor på marknaden, fortsätter Tina Wahlroth.

Det införs också en civilrättslig regel om följden av utebliven information. Informerar inte näringsidkaren om kostnader för leverans och porto eller andra tillkommande kostnader är konsumenten inte skyldig att betala sådana kostnader

Det kommer att finnas formulärdokument framtagna som om de ifylls på ett korrekt sätt och skickas till företag, innebär att ångerrätten gjorts gällande. Det kommer dock fortfarande även gå att formulera egna texter. Konsumentverket har uppdragits att tillhandahålla formulären.

För mer information:
Tina Wahlroth, VD Kontakta
telefon: +46 (0)73 566 55 22
e-post: tina.wahlroth@kontakta.se

Om Kontakta:
Kontakta bildades 1987 och är en bransch- och intresseförening för företag som arbetar med kundservice och försäljning via telefon. Kontakta ställer höga krav på sina medlemsföretag och ett medlemskap ska innebära en trygghet att företaget har underställt sig ett strikt etiskt regelverk. I dag har föreningen mer än hundra medlemsföretag och är Sveriges mest aktiva aktör för schyssta villkor för både anställda och konsumenter inom vårt område.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar