Om oss

KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretagmed fler än 219 000 revisorer och rådgivare i över100 länder. KPMG är ett globalt nätverk som erbjuderbranschspecifika och kvalificerade tjänster inomrevision, skatt och rådgivning. KPMG AB består av2000 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera