Dela

Kontakt

 • Johanna Westin

  Head of Communication


  076-525 01 16
 • Katrin Nyman

  Presskontakt


  +46 70 8656439
 • Länkar

  Citat

  Jag känner mig oerhört taggad inför detta, att få vara med och bygga och utveckla snarare än att sitta och förvalta en position på marknaden.
  Emma Loven
  För att kunna ge råd som står sig behöver man länka till det övergripande syftet. Hållbarhet är här för att stanna, på alla nivåer, och vi välkomnar förfrågningar från styrelser, ledningar och individer.
  Marie Baumgarts, hållbarhetsexpert KPMG.
  Genom att koppla samman KPMG:s förståelse för marknaden och domänexpertis med ServiceNow:s tekniklösningar, har vi möjligheten att på ett effektivt sätt stötta våra kunder utifrån sin unika kravbild parat med branschpraxis.
  Johan Dahlin, Sverigechef på ServiceNow.
  De här åtta blir ett viktigt tillskott för att vara med och driva KPMG:s tillväxtagenda. Det känns dessutom extra viktigt och kul att få välkomna en majoritet av kvinnliga delägare.
  Patrik Anderbro, vd KPMG.
  Att vara ute på företag likt KPMG ger både inspiration, förståelse för och nätverk med industrin som är viktiga för framtiden.
  Johan Tenser, ST-läkare på Sahlgrenska
  Vi har länge sett ett stort intresse för hållbarhetsfrågor inom fastigheter i Sverige och har verkligen lyckats, särskilt med nya byggnader som prioriterar energieffektivitet och ökad användning av trä.
  Torbjörn Westman, partner och Head of Assurance Services, KPMG.
  Att fokusera på en djärv ESG-strategi kan hjälpa företag att växa i den nya verklighet vi står inför
  Tina Zetterlund, Head of Clients & Markets, KPMG
  Detta ger våra kunder ett kvitto på att vår rådgivning har en internationell standard och en servicegrad utöver det vanliga
  Annika Lindström, Head of Tax & Legal, KPMG.
  Sverige är en utmärkt inkubator för fintech-innovationer. Vi har en stark digital infrastruktur, väletablerade identifieringslösningar och en kultur av att lita på våra finansiella institutioner och ta till oss mobil-lösningar för att underlätta vardagen.
  Martin Ekstedt, Partner, Corporate Finance, KPMG.
  Vi vill att KPMG ska vara det självklara valet både för vd:ar, när de behöver snabb hjälp, och för konsulter som vill arbeta under KPMG:s flagg.   
  Pontus Billenman
  Agendan är tydlig, KPMG ska skapa branschens mest attraktiva kundplattform där man får snabb service och möjlighet att enkelt och säkert köpa prisvärda och viktiga tjänster för ökad kontroll.
  Jone Sølvik, Head of Enterprise Managed Services
  Jag har jobbat en del tillsammans med KPMG kring M&A-transaktioner tidigare, och vet att kompetensen inom bolaget på området är stor. Nu ser jag fram emot att få leverera den tunga sektorkunskap som finns internt, i form av förstklassig corporate finance execution.
  Martin Ekstedt, Partner, Corporate Finance
  För att fortsätta kunna erbjuda marknadens bästa skattetjänster behöver vi ständigt utveckla vårt tjänsteutbud. Med Karl i vårt team kommer vi kunna stärka KPMG:s position ytterligare på marknaden.
  Annika Lindström, Head of Tax and Legal KPMG
  Vår undersökning visar att konsumenter inte enbart vill bli kontaktade när det finns en säljmöjlighet. För försäkringsbolag är det viktigare än någonsin att förstå kundernas behov.
  Helena Granborg, Head of Customer experience, KPMG Sverige.
  KPMG har en tuff tillväxtstrategi där vi kommer att investera i globalt utvalda tillväxtområden. Vi har en spännande tid framför oss och målet är förstås att KPMG ska vara det självklara valet.
  Helena Arvidsson Älgne
  Sverige har kunnat accelerera sin utveckling på det digitala planet mycket tack vare en väl utbyggd digital infrastruktur, digitala identifieringslösningar samt en befolkning som tagit till sig av de mobila och finansiella tjänsterna.
  Martin Ekstedt, ansvarig för corporate financetjänster på KPMG.
  KPMG:s vision är att vara det självklara valet på marknaden och det blir vi genom att möta våra kunder efter deras behov. Vi ser kontinuerligt över våra roller och kan därför hela tiden erbjuda marknadens bästa tjänster.
  Patrik Anderbro, vd, KPMG Sverige.
  Jag ser fram emot att få utveckla våra nya tjänster, bygga upp teamet och leverera state-of-the-artlösningar till våra kunder.
  Arash Afsarian
  Framsteg inom teknik och nya förväntningar på marknaden gör att covid-19 kan vara en katalysator för jämställdhet. Om inte på kort sikt så åtminstone på medellång till lång sikt.
  Tina Zetterlund, Head of Clients & Markets på KPMG
  Svenska bolag verkar helst fokusera på den positiva påverkan de har på SDG-målen och inte total påverkan, vilket skapar en obalanserad bild.
  Torbjörn Westman, Partner och Head of Assurance på KPMG
  Detta samarbete är ett intressant exempel på hur innovativa lösningar kan realiseras från en dynamisk blandning av en start-up och två starka internationella företag.
  säger Mats Frisk, chef för strategiska allianser på KPMG Sweden
  Strategiska investeringar i en modern digital infrastruktur skapar resiliens och förmåga till snabba omställningar och vinster under turbulenta tider.
  Therese Fajerson, Head of CIO & CDO Advisory, KMPG Sverige.
  Kunder premierar företag som förstått att fysiska touchpoints inte är i huvudsak första interaktionen utan de digitala.
  Helena Granborg, Head of Customer experience, KPMG Sverige.
  Jag ser fram emot att höja vår profil på marknaden. Min vision är att vi ska bli nummer ett inom ”Big 4”, både inom revision och rådgivning.
  Mattias Johansson, Head of Real Estate, Building & Construction i Sverige
  Vi har det bästa teamet av skatterådgivare på marknaden och det här är ett kvitto på att våra insatser uppskattas.
  Annika Lindström, Head of Tax & Legal.
  Vi vill slå hål på myten om den stereotypa entreprenören
  Indra Sharma, Head of Early Stage Investments på Novax.
  Jag lockas av den förändringsresa som KPMG just nu gör.
  Karin Sancho
  Med den nya företagsledningen samlar vi alla väsentliga delar, såväl affärsdrivande som affärsstödjande, att gemensamt driva vårt företag framåt.
  Patrik Anderbro, VD KPMG Sverige
  LT-B2 är en digital medarbetare som jobbar administrativt tillsammans med övriga kollegor på Shared Service Center och sköter sina uppgifter enligt förvalda regler
  Annafrida Alfredsson
  Enligt vår bedömning beror ökningen till stor del på att många gått över till distansarbete
  Per-Olov Humla, chef för KPMG Cyber Security
  Den snabba tillväxten är tack vare en stark innovationskultur, men kanske också drivet av andra framgångar från Sverige så som Klarna, Spotify och Skype
  Mårten Asplund ansvarig för finansiella tjänster på KPMG.
  Givet den starka utvecklingen på nordiska aktiemarknaden är det oklart om vi kommer få så många utköp under 2020. Det troliga är att budpremierna inte kommer att stiga utan vi får se en avmattning.
  Martin Ericsson, Corporate Finance Partner på KPMG.
  Ingen annan av ”Big 4” kan i dagsläget erbjuda sina klienter och revisorer något liknande
  Stefan Andersson, Head of Development SME
  I en värld som snurrar allt snabbare är förmågan att hantera förändringar en central faktor i byggandet av ett hållbart samhälle.
  Tomas Otterström, ansvarig för hållbarhetsrådgivningen på KPMG Sverige
  Den försämrade globala ekonomin har ännu inte påverkat byggbolagen i någon större omfattning. De svenska bolagen hade en bra avslutning på 2011. Men byggsektorn ligger sent i konjunkturcykeln, så man ska inte dra för säkra slutsatser om framtiden
  George Pettersson, ansvarig för byggbranschen på KPMG i Sverige
  Även flera svenska bolag signalerar att de prioriterar lönsamhet för tillfället
  George Pettersson, ansvarig för byggbranschen på KPMG i Sverige
  Även här i Norden är stora infrastrukturprojekt som förbifart Stockholm viktiga för byggsektorn. En fördel i Norden är våra stabila statsfinanser. I Sydeuropa gör budgetåtstramningar att stora infrastrukturprojekt skjuts på framtiden. Det kommer att drabba byggbranschen i dessa länder
  George Pettersson, ansvarig för byggbranschen på KPMG i Sverige
  De svenska erfarenheterna av ”valpskatten” på 1980-talet som fick allvarliga konsekvenser för den svenska finansmarknaden, illustrerar vad många fruktar kan hända om FTT införs i EU. Med det tuffa ekonomiska läge vi befinner oss i kommer regeringarna att vara mycket försiktiga med reformer som riskerar att skrämma bort företag eller hämma tillväxten
  Helena Robertsson, Affärsområdeschef KPMG Skatt
  Några av de medlemsstater som är delvis positiva till förslaget stödjer det endast under förutsättning att en finansskatt införs globalt, och vi ser inga förutsättningar för en global finansskatt under överskådlig tid. Slutsatsen blir att förutsättningarna för ett införande av en europeisk finansskatt är väldigt osäkra
  Helena Robertsson, Affärsområdeschef KPMG Skatt
  Även om svenska företag halkat efter i hållbarhetstoppen så är kvaliteten på den rapporterade informationen hög och de svenska bolagens bakomliggande processer är relativt mogna. Internationellt ser vi däremot att företag har problem med kvaliteten på sin hållbarhetsinformation. Mer än 30 procent av de största bolagen tvingas justera felaktigt rapporterade uppgifter. Det är lång väg kvar till dess att hållbarhetsinformationen håller samma höga kvalitet som den finansiella informationen
  Åse Bäckström, Head of Climate Change & Sustainability KPMG
  För tio år sedan miljöredovisade bara företag med uppenbar miljöpåverkan. I dag är hållbarhetsredovisningen snarare en förutsättning för internationella affärer
  Åse Bäckström, Head of Climate Change & Sustainability KPMG
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp