190 miljoner människor kan påverkas av stöld eller förlust av integritetskänslig data under 2009

Enligt en ny rapport från KPMG kan 2009 bli ett nytt svart rekordår då över 190 miljoner människor beräknas drabbas av förlust eller stöld av känslig data. Enligt rapporten finns det ett starkt samband mellan antalet dataförluster och finanskrisen då mer än hälften av alla incidenter under 2008 registrerades under årets tre sista månader – i takt med den finansiella krisens upptrappning.

Av det totala antalet data- och informationsförluster som registrerades under 2008 så stod årets sista kvartal för över hälften av alla incidenter. Enligt KPMGs rapport finns det en stark koppling mellan antalet dataförluster och turbulensen på den finansiella marknaden.

– Vi kan se ett samband mellan den finansiella situationen och det ökade antalet incidenter. Om den finansiella utvecklingen håller i sig kan vi under 2009 vänta oss en stor ökning av datastöld, där allt fler människor drabbas. I lågkonjunktur är det tyvärr många företag som felprioriterar när det gäller IT-säkerheten och det är det som t.ex. kriminella ”hackers” kapitaliserar på, menar Fredrik Ohlsson, Affärsområdesansvarig KPMG IT Advisory.

Under 2008 ökade antalet förluster av känslig data med 38 procent och sedan 2005 har ungefär 350 miljoner människor förlorat integritetskänslig data. 2009 väntas bli ett av de värsta åren hitintills. I en tidigare rapport från KPMG framgick att ungefär hälften av alla fall är kopplade till hacking av externa parter.

– ”Hackers” blir allt mer avancerade och ligger oftast både ett eller två steg före tillverkarna av säkerhetsapplikationer. Även då IT-mognaden generellt ökar, så finns det många aspekter som både individen och företaget måste bli bättre på. Företag med outsourcade funktioner är speciellt sårbara för dataintrång och vidare förlust. Förutom att ha kontroll över huvudbolagets informationshantering måste företagen tänka i ett tredje led, säger Fredrik Ohlsson, Affärsområdesansvarig KPMG IT Advisory.

Ett annan bidragande faktor till dataförlust anges vara den ökade lagringen av information i portabla minnen, bärbara datorer, CD-skivor och mobiltelefoner. Det visar tidigare rapporter från KPMG som även pekar på att statliga myndigheter drabbas i större omfattning av dataförluster än andra sektorer och organisationer.

Prenumerera

Dokument & länkar