Fler incitamentsprogram riktas till ledande befattningshavare

Trots den osäkra konjunkturen fortsätter börsbolagen att sjösätta aktierelaterade incitamentsprogram och när det gäller de största bolagen blir lösenkurserna allt lägre. Samtidigt blir det vanligare att programmen riktas till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, snarare än att omfatta alla anställda.

KPMG har studerat kallelserna till de 232 börsbolag som har bolagsstämmor under våren. Av bolagen föreslår 29 procent någon form av incitamentsprogram, exempelvis options- eller aktieprogram, vilket kan jämföras med 30 procent i fjol. Efter finanskrisen 2008 minskade intresset för incitamentsprogram märkbart men krisen i Sydeuropa och den osäkra konjunkturen verkar inte få samma effekt.

– Intresset för incitamentsprogram är fortsatt stort, men typen av program håller på att ändras. Aktieprogrammen vinner mark och står nu för hälften av alla nya program, på bekostnad av optionsprogram. Här följer Sverige en internationell trend”, säger Björn Johansson, ansvarig för incitamentsprogram på KPMG.

Aktieprogram står för 53 procent av alla nya incitamentsprogram, vilket kan jämföras med 48 procent när motsvarande studie gjordes i fjol. Näst vanligast är teckningsoptioner och personaloptioner som står för 19 respektive 13 procent av programmen vid vårens bolagsstämmor, vilket är en lägre andel än i fjol. Jämfört med 2012 har andelen program som vänder sig till samtliga anställda minskat markant, från 29 procent till 23 procent. Tre av fyra incitamentsprogram är alltså riktade.

– Många vill rikta incitamentsprogrammen till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som har verklig möjlighet att påverka aktiekursen, medan övriga anställda kanske har andra typer ersättningar, främst rörlig ersättning. De som riktar programmen till alla anställda kan ha andra anledningar, såsom för att svetsa samman bolaget och bygga företagskultur, säger Björn Johansson.

Studien visar också olika tendenser när det gäller lösenkurserna. I storbolagen är tendensen att optionerna får ett värde efter 5 procents kursuppgång, mot 8 procent i fjol. Samtidigt kräver de små börsbolagens optioner en uppgång med 44 procent, mot 27 procent i fjol.

– Det är intressant att utvecklingen går åt olika håll mellan bolagen. En sådan stor skillnad i lösenkurser mellan bolag i olika storlekar har vi inte haft tidigare i våra undersökningar, säger Björn Johansson.

För mer information, vänligen kontakta:

KPMG Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se
Björn Johansson, ansvarig incitamentsprogram KPMG, 0703-099711, bjorn.johansson@kpmg.se

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar