• news.cision.com/
  • KPMG/
  • Fokus på agilitet avgörande för att lyckas i projekt och affärsverksamhet

Fokus på agilitet avgörande för att lyckas i projekt och affärsverksamhet

Report this content

Under 2018 har många fortfarande svårt att leverera sina projekt i tid, enligt budget och med realiserad nytta. En överväldigande majoritet lär inte av sina misstag – möjligheter att dra fördel av förvärvade kunskaper går ofta förlorade. Det framgår i en rapport om projektstyrning från KPMG och PMI.

Under 2018 har många fortfarande svårt att leverera sina projekt i tid, enligt budget och med realiserad nytta. En överväldigande majoritet lär inte av sina misstag – möjligheter att dra fördel av förvärvade kunskaper går ofta förlorade. Det framgår i en rapport om projektstyrning från KPMG och PMI.

Det finns inga enkla eller enskilda lösningar för att skapa förutsättningar för upprepade projektframgångar. Det här är viktigt att förstå för att kunna utforma styrningen av projekt, program och projektportföljer på rätt sätt. En rad olika aspekter måste tas hänsyn till och integreras för att uppnå ett mer hållbart arbetssätt och resultat: en effektivt utformad organisation med proaktivt beslutsfattande måste kombineras med ändamålsenliga processer, metoder och system; personer med rätt kompetens behövs för att säkerställa välfungerande styrning och högpresterande team; en värdebaserad prestationskultur med fokus på agilitet är avgörande för snabb anpassning till förändringar i omvärlden.

Att bygga upp de här förmågorna kräver ett långsiktigt engagemang. Men rätt fokus inom en organisation kommer tveklöst att påverka resultatet av dess viktigaste strategiska initiativ och investeringar. Rapporten visar att endast 16 procent levererar sina projekt i tid, enligt budget och med 80 procents nyttorealisering, vilket ändå är en positiv trend.

Organisatorisk agilitet har blivit en allt viktigare punkt på agendan för många företags- och projektledare. Den digitala, globala tid vi lever i påverkar oss alla – transformation och disruption tenderar att vara det nya normalläget. Genom att tänka och arbeta på ett mer förändringsbenäget sätt kan organisationer snabbare anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden, förbättra effektiviteten i verksamheten och i sina projekt, samt få nöjdare kunder.

  • Vår studie visar att 89 procent anser att organisatorisk agilitet är en viktig faktor för att lyckas i projekt och i sin affärsverksamhet. Ändå anser sig bara 12 procent ha en hög grad av agilitet. Det är tydligt att en snabb anpassning till förändrade marknadsvillkor står högt på dagordningen för många. Men på det här området misslyckas organisationer i allmänhet med att uppnå sina uppsatta mål, säger Henrik Bagewitz, Head of Project Advisory på KPMG Sverige.

Om rapporten

Swedish Project Review kan ses som Sveriges ledande index för projekt – den omfattar branschspecifika nyckeltal, trender och beskriver områden som behöver förbättras. Rapporten ges ut årligen i samarbete mellan KPMG och Project Management Institute (PMI). I år bygger slutsatserna på svaren från sammanlagt 382 respondenter, en ökning från förra året som ytterligare bidrar till att stärka den statistiska analysen i rapporten. Vidare bygger slutsatserna på erfarenheter från organisationer av olika storlek inom en mängd skilda områden och branscher, representerade av projektledare, PMO-chefer och organisationsledare.  

Rapporten lanseras på ”Passion for Projects 2018” på Svenska Mässan i Göteborg  den 13 mars.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Bagewitz, Head of Project Advisory KPMG Sverige, henrik.bagewitz@kpmg.se,
070-952 89 23

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör KPMG Sverige, bjorn.bergman@kpmg.se,
070-876 24 53
Richard Svahn, Kommunikationsansvarig PMI Sverige, richard.svahn@pmi-se.org,
070-455 96 59

Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 197 000 specialister i 154 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGSverige
linkedIn/KPMGSverige

Om PMI

PMI is the world’s largest non-for-profit membership association for the project management profession represented in nearly all countries in the world. It holds over 700 000 credential holders, volunteers and

members. PMI Sweden Chapter works actively to be an optimal and sustainable force for change in our society measured by the fact that organizations have embraced and appreciated projects as a way of working.The Sweden Chapter engages 1600 members and 100 volunteers.

 

Prenumerera