Fordonsindustrin kommer att konsolideras i allt snabbare takt

Biltillverkare måste noga välja sina samarbeten om de vill vinna mot de stora teknikföretagen i kampen om bilens ekosystem. Andelen fordonstillverkade i Västeuropa kommer att minska markant och uppemot hälften av alla traditionella återförsäljare kommer att ha försvunnit från marknaden år 2025. Det visar en undersökning från KPMG bland ledande befattningshavare inom den globala fordonsindustrin.

2010 stod de 50 största fordonstillverkarna tillsammans för 40 procent av marknaden för de 15 största teknikföretagen. Idag står de endast för 20 procent.

  • Digitala företag har börjat få en helt ny ekonomisk betydelse. För masstillverkarna är det särskilt avgörande att finna strategiska samarbetspartners, om de inte vill förlora kampen mot teknikjättarna. Även om premiumleverantörerna är bättre rustade har de inlett samarbeten om bland annat karttjänster och laddstationer för elbilar, säger Björn Hallin, ordförande på KPMG i Sverige.

Över häften av de ledande befattningshavarna är säkra på att antalet bilhandlare kommer att ha minskat med 30–50 procent år 2025.

  • Nästan 80 procent av de ledande befattningshavarna är övertygade om att bilhandlarna bara kan överleva om de utvecklar verksamheten mot att bli en serviceanläggning eller en central för begagnade bilar, säger Christoffer Sellberg, branschansvarig föt tillverkning och fordonsindustri på KPMG i Sverige.

Mer än 80 procent av de ledande befattningshavarna är övertygade om att bil- och förardata blir de viktigaste komponenterna i bilindustrins affärsmodell i framtiden. Det innebär att begreppet standardutrustning måste omdefinieras. Hela 85 procent av de ledande befattningshavarna och tre av fyra konsumenter anser att data- och cybersäkerhet är en förutsättning för att konsumenterna ska vilja köpa en bil i framtiden.

Redan innan utgången av detta årtionde kommer den globala bilindustrin att tillverka mer än 100 miljoner bilar. Idag tillverkas 3 000 olika bilmodeller vid mer än 700 fabriker, men endast 2 procent av dessa är rena elbilar.

  • Även om vi ständigt får höra att ett genombrott för e-mobilitet är på gång, så kommer inte elbilar att vara de enda fordonen på våra vägar i framtiden. Inom en överskådlig framtid kommer fordon med en mängd olika typer av motorer att samsas i trafiken, säger Björn Hallin

När det gäller diesel går åsikterna isär. Hälften av de ledande befattningshavarna räknar med att diesel kommer att finnas kvar inom den närmaste framtiden. Men två av tre konsumenter, och i Västeuropa till och med 70 procent, har en annan syn på detta.

I Tyskland växer antalet bildelningstjänster, men de utgör fortfarande bara en försumbar andel av ekonomin. Den totala bilflottan på 45 miljoner bilar konkurrerar med endast 16 000 bilar i bildelningstjänster. Den totala marknadsandelen är därmed 0,04 procent. Samtidigt minskar ägandet av en egen bil som statussymbol. 55 procent av bilförarna skulle avstå från att ha en egen bil om det fanns fler bildelningstjänster som också var enklare att använda. Nästan hälften (43 procent) uppgav att hälften av bilägarna i deras bekantskapskrets inte kommer att vilja äga en egen bil år 2025.

Om undersökningen

KPMG:s undersökningen ”Global Automotive Executive Survey 2018” bygger på intervjuer med närmare 900 ledande befattningshavare inom fordons- och teknikindustrin samt cirka 2 100 konsumenter från hela världen. Ta del av hela rapporten på kpmg.se

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Hallin, Ordförande KPMG Sverige, bjorn.hallin@kpmg.se, 08-723 91 00

Christoffer Sellberg, Branschansvarig tillverkning och fordonsindustri KPMG Sverige, christoffer.sellberg@kpmg.se, 070-597 47 97

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör KPMG Sverige, bjorn.bergman@kpmg.se,
070-876 24 53
 

Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 189 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 700 medarbetare på ett 50-tal orter.

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGSverige
linkedIn/KPMGSverige

Om oss

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 207 000 specialister i 154 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare över hela landet. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera