Företagens vinster hotas av oredovisade miljökostnader

Företagens vinster skulle minska med i snitt 40 procent om de skulle tvingas betala för de externa miljökostnader som deras verksamhet orsakar. Livsmedels-, el- och gruvindustrin skulle drabbas hårdast, medan vinsterna i telekomsektorn skulle påverkas marginellt.

Det framgår av en rapport från KPMG, ”Expect the Unexpected – building business value in a changing world”, där de faktiska miljökostnaderna för 800 företag i 11 branscher har beräknats. Mellan 2002 och 2010 ökade de totala miljökostnaderna (interna och externa) med 50 procent, från 566 till 854 miljarder dollar. Det innebär att kostnaderna för företagens miljöpåverkan fördubblas vart fjortonde år och idag är det få företag som redovisar dessa kostnader i sin resultaträkning. Detta utgör en stor finansiell risk för många sektorer.

I dag betalar företagen bara en liten del av de totala miljökostnader som deras verksamhet orsakar. KPMG har idnetifierat tio globala trender* som kommer att få stor påverkan på företagen i framtiden. Ökad medvetenhet om miljö- och klimatförändringar kommer att leda till ökade krav från politiker, myndigheter och andra beslutsfattare på att företagen tar sitt ansvar och betalar en större del av de externa miljökostnaderna som de faktsikt ger upphov till.

– Om företagen hade tvingats stå för hela notan redan idag, skulle rörelseresultaten varit i snitt 40 procent lägre. I vissa branscher, som livsmedelsindustrin, skulle vinsterna raderas ut helt. Här står de externa miljökostnaderna idag för hela 224 procent av resultatet. Det är alltså stora värden som står på spel, säger Åse Bäckström, chef för klimat- och hållbarhetsfrågor på KPMG i Sverige.

El- och gruvindustrin skulle också drabbas av kraftiga vinsttapp, 87 respektive 67 procent. Telekomsektorn skulle klara sig bäst med en resultatpåverkan på 2,5 procent. Även bil- samt olje- och gasindustrin klarar sig relativt bra enligt KPMGs beräkningar med en resultatpåverkan på 22 respektive 23 procent.

– Fram till i dag har företagen främst fokuserat på att minska sin negativa påverkan på människor och miljö. Men av rapporten framgår att företagens möjligheter att vara framgångsrika också i framtiden, i allt högre grad kommer att styras av externa händelser som är utom deras kontroll. Det kommer få stor påverkan på deras affärsmodeller. Därför är det oerhört viktigt att företagen redan nu tar fram strategier och mätbara mål för hur de ska hantera dessa frågor, säger Åse Bäckström.

I rapporten behandlas 10 globala megatrender som kommer att ha mycket stor inverkan på företagen, tillväxten och ekonomin under de kommande två decennierna: klimatförändringar, vatten- och materialbrist, befolkningstillväxt, energitillgång, urbanisering, livmedelsförsörjning, ökande välfärd, förlorad biodiversitet och avskogning. Se Appendix på nästa sida. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från kpmg.com/sustainability

För ytterligare information kontakta:
Åse Bäckström, chef för hållbarhetsfrågor på KPMG, tel 08-723 97 29, ase.backstrom@kpmg
Linda Ternstedt, pressansvarig på KPMG, tel. 073-203 94 49, linda.ternstedt@kpmg.se

Om KPMG
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Om KPMG Climate Change & Sustainability Services
KPMG stödjer företag och organisationer i omställningen till en mer hållbar utveckling. Genom ett starkt engagemang och över 100 års samlad erfarenhet hjälper vi företag och organisationer att bemöta risker och tillvarata möjligheter som den globala utvecklingen för med sig. Ansvarsfullt företagande och lönsamma affärer är i fokus. Läs mer på www.kpmg.se/sustainablebusiness

De totala miljökostnaderna och andel av rörelseresultatet i 11 branscher

Bransch Totala miljökostnad Andel av rörelseresultatet
dollar, 2010 (EBITDA)
Livsmedel 200,0 mdr 224%
El 195,0 mdr 87%
Olja & Gas 152,0 mdr 23%
Gruvor 86,0 mdr 64%
Industrimineraler 69,0 mdr 71%
Kemi 43,0 mdr 43%
Bryggeri 35,4 mdr 42%
Bil 33,7 mdr 22%
Rederi 15,7 mdr 59%
Telekom 12,0 mdr 2,5%
Flyg 11,6 mdr 52%

Källa: KPMG: “Expect the Unexpected”, 2012

*Appendix: The 10 global sustainability megaforces that may impact business over the next two decades are:

  • Climate Change: This may be the one global megaforce that directly impacts all others. Predictions of annual output losses from climate change range between 1 percent per year, if strong and early action is taken, to as much as 5 percent a year—if policymakers fail to act.
  • Energy & Fuel: fossil fuel markets are likely to become more volatile and unpredictable because of higher global energy demand; changes in the geographical pattern of consumption; supply and production uncertainties and increasing regulatory interventions related to climate change.
  • Material Resource Scarcity: as developing countries industrialize rapidly, global demand for material resources is predicted to increase dramatically. Business is likely to face increasing trade restrictions and intense global competition for a wide range of material resources that become less easily available. Scarcity also creates opportunities to develop substitute materials or to recover materials from waste.
  • Water Scarcity: it is predicted that by 2030, the global demand for freshwater will exceed supply by 40 percent. Businesses may be vulnerable to water shortages, declines in water quality, water price volatility, and to reputational challenges.
  • Population Growth: The world population is expected to grow to 8.4 billion by 2032. This will place intense pressures on ecosystems and the supply of natural resources such as food, water, energy and materials. While this is a threat for business, there are also opportunities to grow commerce and create jobs, and to innovate to address the needs of growing populations for agriculture, sanitation, education, technology, finance, and healthcare.
  • Wealth: the global middle class (defined by the OECD as individuals with disposable income of between US$10 and US$100 per capita per day) is predicted to grow 172 percent between 2010 and 2030. The challenge for businesses is to serve this new middle class market at a time when resources are likely to be scarcer and more price volatile. The advantages many companies experienced in the last two decades from “cheap labor” in developing nations are likely to be eroded by the growth and power of the global middle class.*
  • Urbanization: in 2009, for the first time ever, more people lived in cities than in the countryside. By 2030 all developing regions including Asia and Africa are expected to have the majority of their inhabitants living in urban areas; virtually all Population Growth over the next 30 years will be in cities. These cities will require extensive improvements in infrastructure including construction, water and sanitation, electricity, waste, transport, health, public safety and internet and cell phone connectivity.
  • Food Security: in the next two decades the global food production system will come under increasing pressure from megaforces including Population Growth, Water Scarcity and Deforestation. Global food prices are predicted to rise 70 to 90 percent by 2030. In water-scarce regions, agricultural producers are likely to have to compete for supplies with other water-intensive industries such as electric utilities and mining, and with consumers. Intervention will be required to reverse growing localized food shortages (the number of chronically under-nourished people rose from 842 million during the late 1990s to over one billion in 2009).
  • Ecosystem Decline: historically, the main business risk of declining biodiversity and ecosystem services has been to corporate reputations. However, as global ecosystems show increasing signs of breakdown and stress, more companies are realizing how dependent their operations are on the critical services these ecosystems provide. The decline in ecosystems is making natural resources scarcer, more expensive and less diverse; increasing the costs of water and escalating the damage caused by invasive species to sectors including agriculture, fishing, food and beverages, pharmaceuticals and tourism.
  • Deforestation: Forests are big business – wood products contributed $100 billion per year to the global economy from 2003 to 2007and the value of non-wood forest products, mostly food, was estimated at about US$18.5 billion in 2005. Yet the OECD projects that forest areas will decline globally by 13 percent from 2005 to 2030, mostly in South Asia and Africa. The timber industry and downstream industries such as pulp and paper are vulnerable to potential regulation to slow or reverse deforestation. Companies may also find themselves under increasing pressure from customers to prove that their products are sustainable through the use of certification standards. Business opportunities may arise through the development of market mechanisms and economic incentives to reduce the rate of deforestation.

Källa: KPMG: “Expect the Unexpected”, 2012 

Om oss

KPMG är ett globalt nätverk med fler än 219 000 revisorer och rådgivare i över 147 länder. Tillsammans är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med en mission att tillsammans med våra kunder skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG AB består av 2000 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Dokument & länkar