KPMG förvärvar Everdon Security

Report this content

KPMG förvärvar Everdon Security med ambitionen att tillsammans skapa Sveriges starkaste erbjudande inom cybersäkerhet. Everdon levererar seniora konsulttjänster och projektteam inom cybersäkerhet, informationssäkerhet och riskhantering. Förvärvet ligger i linje med KPMG:s strategi att växa rådgivningsverksamheten inom prioriterade områden.

KPMG har den 28 maj 2019 signerat ett avtal att förvärva Everdon Security, ett bolag inom Dynamant Group, med verksamhet inom cybersäkerhet. Samtliga konsulter, inklusive VD, blir i och med affären en del av KPMG:s rådgivningsverksamhet.

  • Vi har en stor efterfrågan på kvalificerade tjänster inom cybersäkerhet från våra kunder. Everdons tjänsteutbud kompletterar vår svenska verksamhet på ett utmärkt sätt och ligger väl i linje med KPMG:s globala cyber-satsning. Vi har lärt känna Everdon som ett modernt företag som delar våra värderingar och jag ser fram mot att tillsammans bygga en cyber-verksamhet i världsklass, säger Jan Forsell, chef för KPMG:s rådgivningsverksamhet i Sverige.

Everdon Security har en huvudsaklig kundbas inom finansiell sektor, statliga bolag och statliga myndigheter. Konsulterna har gedigen chefs- och ledarerfarenhet och mångårig internationell erfarenhet från uppdrag för FN, EU och Försvarsmakten.

  • Allt fler kunder kräver ramavtal och väljer gärna en leverantör med ett internationellt nätverk. Genom affären får Everdon möjlighet att fortsätta växa med en bredare kundbas, ett starkt varumärke och ett globalt nätverk. Tillsammans med KPMG fortsätter vi vår spännande resa att bidra till att göra samhället säkrare, säger Per-Olov Humla, VD på Everdon Security.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Forsell, chef verksamhetsområde Rådgivning KPMG Sverige, jan.forsell@kpmg.se, 070-597 92 08

Per-Olov Humla, VD Everdon Security, per-olov.humla@everdonsecurity.com, 070-880 88 70

Om KPMG
På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 207 000 specialister i 154 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 500 medarbetare över hela landet.

Följ oss:
kpmg.se
twitter/KPMGsweden
facebook/KPMGSverige
linkedIn/KPMGSverige

Prenumerera