Svenska företag vill outsourca mer IT

Svenska och Nordiska storbolag planerar att outsourca ännu mer IT, visar en studie från KPMG. Indiska IT-konsulter får högst kundbetyg men Volvo IT knappar in på indiernas försprång.

Konsultbolaget KPMG har undersökt över 200 större bolag som varje år köper IT-tjänster för 120 miljarder kronor. Trots att företagen i undersökningen redan lagt ut hälften av IT-verksamheten på externa leverantörer planerar 43 procent att outsourca ännu mer. Samtidigt har 11 procent slagit i outsourcingtaket och planerar att flytta hem viss verksamhet som idag sköts externt.

”Det är fortsatt stort sug efter outsourcing och Sverige är den marknad i Norden där störst andel planerar lägga ut mer på externa leverantörer. Att spara pengar är fortfarande det främsta skälet till att outsourca IT men även kvalitet och kompetens är tungt vägande skäl”, säger Carl-Henrik Hallström, ansvarig för outsourcingrådgivning på KPMG.

När det gäller kundnöjdhet hamnar indiska TCS, Tata Consultancy Services, i topp. Undersökningens stora överraskning är att Volvo IT går upp och delar andraplatsen med indiska HCL. Även om TCS får högst kundbetyg totalt sett är Volvo IT det bolag som har störst andel nöjda eller mycket nöjda kunder.

”Jag är imponerad av hur Volvo IT i stenhård konkurrens lyckas stärka sin position på den svenska marknaden. Detta är femte året i rad som Volvo IT klättrar i vår undersökning”, säger Carl-Henrik Hallström, ansvarig för Sourcing Advisory på KPMG, som samtidigt noterar att några aktörer med lång historik i Norden i undersökningen hamnar nära eller under snittet när det gäller kundnöjdhet.

”Jag ser en stor förbättringspotential för de etablerade nordiska bolagen som besitter stor kompetens och har upparbetade kontaktytor på alla nivåer hos kundföretagen. En förklaring till att betygen inte blir högre kan vara att inarbetade processer och rutiner ändrats när lokala bolag blivit uppköpta av internationella koncerner”, säger Carl-Henrik Hallström.

Tabell återfinns i bifogad PDF

För mer information, vänligen kontakta:
KPMG Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se
Carl-Henrik Hallström, Director Sourcing Advisory KPMG, 073-348 45 00, carl-henrik.hallstrom@kpmg.se

Om KPMG
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar