Svenska muslimer avstår bostadslån på grund av avsaknad av islamiska banktjänster

En studie gjord av KPMG visar att 80 % av de tillfrågade muslimerna i Sverige avstår från att ta bostadslån eftersom det idag inte finns möjlighet att söka lån som är baserade på islamiska principer i Sverige.

KPMG:s studie bygger på en enkät som skickats ut till medlemmar i föreningar som Ibn rushd, Islamiska förbundet, Islamguiden och Sveriges Unga Muslimer. 800 personer har besvarat enkäten och resultatet visar tydligt på ett intresse för Sharia-anpassade banktjänster. 80 % har svarat att de undviker att ta bostadslån på grund av att det inte finns något alternativ anpassat till islamiska principer. Utöver enkätundersökningen har representanter för svenska banker, offentliga aktörer och muslimska organisationer involverats i studien som syftat till att undersöka förutsättningarna för Islamic Banking i Sverige.

Islamic Banking är ett bankkoncept som grundar sig på islamiska principer och som globalt utvecklats till ett växande alternativ till det konventionella bankkonceptet. Bland annat innebär det att ränta är förbjuden, och att kund och bank delar på risktagande och potentiella vinster. Investeringar får heller inte göras inom områden som strider mot den islamiska tron vilket bl a exkluderar vapen-, spel- och porrindustrin. I Storbritannien är Islamic Banking väletablerat och där erbjuder konventionella banker idag Sharia-anpassade banktjänster. Även muslimska banker har etablerat sig i Storbritannien.

”För finanssektorn kan detta vara en intressant målgrupp eftersom det år 2030 beräknas bo ca 1 miljon muslimer i Sverige. Studien visar även att avsaknaden av Sharia-anpassade banktjänster kan kopplas samman med socio-ekonomiska faktorer som bostadssegregation och finansiellt utanförskap. Dessutom visar den att islamiska finansieringsalternativ skulle kunna stimulera företagande. Dessa faktorer kan var intressanta för andra aktörer i vårt samhälle att titta närmare på”, säger Leif Waller, partner KPMG Financial Services och ansvarig för studien.

Leif Waller pratar på temat kl 14:00 i P1.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=416&artikel=5729471

För mer information, kontakta gärna

Leif Waller, Partner Financial Services +46 (0)70 5859115, leif.waller@kpmg.se
Maria Bucher, presskontakt 0733479454, maria.bucher@kpmg.se

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter.

Taggar:

Om oss

KPMG är ett globalt nätverk med fler än 219 000 revisorer och rådgivare i över 147 länder. Tillsammans är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med en mission att tillsammans med våra kunder skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG AB består av 2000 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen. KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Prenumerera

Dokument & länkar