Alice Bah Kuhnke besöker Malmö

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke besöker Malmö den 18-19 augusti. Besöket kommer att kretsa kring Malmö stads arbete mot våldsbejakande extremism och arbetet med nationella minoriteter.

Tid och plats
Tisdag 18 augusti
17.00 – 18.00 Samtal med företrädare för Malmö stad om stadens förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.
Adress: Stadshuset, August Palms plats 1

Onsdag 19 augusti
9.00 – 10.00 Besök på den kommunala verksamheten Romskt kunskaps- och informationscentrum för information om hur man arbetar med romsk inkludering inom Malmö stad.
Adress: Norrtäljegatan 6

10.00-11.30 Anförande samt möte på The Conference av och med serietecknaren Suleiman Bakhit och mediekritikern Anita Sarkeesian.
Adress: Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A

14.45 – 15.45 Tal vid Malmö stads och Länsstyrelsen i Skånes utbildningsdag om lagen om nationella minoriteter. Ministern kommer att tala om regeringens intentioner på området.
Adress: Jubileumsaulan, Jan Waldenströmsgatan 1

Media är välkomna att delta under dagen eller boka intervjutid med ministern.

Zandra Tuvesson
Politiskt sakkunnig hos Alice Bah Kuhnke
0708 10 36 04

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar