Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt ministerrådsmöte i Helsingfors

31 oktober-1 november deltar Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i aktiviteter inom ramen för Nordiska rådets årliga session i Helsingfors. Ministern deltar bland annat i Nordiska rådets prisutdelning samt presenterar det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.

Ministern deltar i ett av två årliga nordiska kulturministermöten. Under mötet kommer ministrarna bland annat att diskutera en policyutredning om globala aktörer på nordiska mediemarknader, nordisk filmproduktions utmaningar samt den gemensamma nordiska kultursatsningen Nordic Matters på Southbank Centre i London.

Ministern presenterar även programmet för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådets kultursamarbete för sina nordiska kollegor samt för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

På kvällen den 31 oktober närvarar ministern även vid en avtäckningsceremoni på Hanaholmen av svensk konstgåva med anledning av firandet av "Finland 100 år".

Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
070-5755331
matilda.haggblom@regeringskansliet.se

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats
Prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet
Följ Kulturdepartementet på twitter

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar