Alice Bah Kuhnke drar till Malmö

Måndagen den 9 oktober reser kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Malmö för att bland annat diskutera den fördjupade förstudien för Rörelsernas museum i Malmö. Ministern besöker även Form/Design Center samt talar vid konferensen Slavhandelns arv – Röster från dagens afrosvenskar.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Måndag 9 oktober

11.00–12.15 Besöker Form/Design Center. Media är välkomna att delta. Föranmälan sker till Matilda Häggblom.
Adress: Lilla torg 9

Deltar vid konferensen Slavhandelns arv — Röster från dagens afrosvenskar.

Möte för att diskutera den fördjupade förstudien för Rörelsernas museum i Malmö.

Deltagare:

  • Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  • Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och folkhälsa
  • Elisabeth Lundgren, kulturdirektör

15.30-16.30 Rundvandring och förevisning av tänkbara platser för museet. Media är välkomna att delta och ministern är tillgänglig för intervjuer i samband med rundvandringen.
Plats: Ångbåtsbryggan i Nyhamnen och vidare till Varvsstaden.

Rörelsernas museum i regeringens budgetproposition för 2018

Malmö stad fick i slutet av 2015 uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Förstudiens resultat visar att det finns både behov av och intresse för ett museum som hanterar frågor kring demokrati och migration, med ett nationellt ansvar. I budgetpropositionen för 2018 föreslog regeringen att tillföra 5 miljoner kronor från 2018 för att möjliggöra att en inledande försöksverksamhet avseende demokrati- och migrationsmuseum i Malmö kan påbörjas.

Form/Design Center i regeringens budgetproposition för 2018

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen lämnat förslag om att stärka och utveckla arkitektur-, form- och designområdet och arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer med totalt 28 miljoner kronor årligen för 2018–2020 och med 5 miljoner kronor från och med 2021. Regeringen avser att stärka förutsättningarna för en mötesplats för arbetet med arkitektur, form och design och hållbara gestaltade livsmiljöer i södra Sverige genom ett bidrag till Form/Design Center i Malmö med 3 miljoner kronor årligen för 2018–2020.

 Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
070-5755331
matilda.haggblom@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Prenumerera