Alice Bah Kuhnke reser till Karlstad

Onsdagen den 25 oktober reser kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Karlstad för att bland annat besöka Nya Wermlands-Tidningen och Äga Rum-projektet ”Kultur på lika villkor” i Kronoparken. På eftermiddagen deltar ministern vid ett seminarium vid Karlstads Universitet på temat demokrati och kultur.

Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Karlstad (med reservation för ändringar):

25 oktober

  • Besöker Nya Wermlands-Tidningen (NWT).
  • 11.30–12.00 Intervjutid för media i NWT:s lokaler på Våxnäsgatan 20.
  • 13.30-15.00 Besöker Äga Rum-projektet Kultur på lika villkor i Kronoparken. Media är välkomna att delta.
  • 16.30–17.30 Deltar vid seminarium och paneldebatt vid Karlstads Universitet på temat demokrati och kultur.

Mer kultur till fler i Värmlands län

Äga rum-satsningen är initierad av regeringen och pågår 2016-2018 i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar. Syftet är att öka den demokratiska delaktigheten och att fler ska kunna bidra till bland annat kulturens återväxt och utveckling i hela landet. Äga rum-projektet ”Kultur på lika villkor” i Kronoparken i Karlstad beviljades bidrag från Statens Kulturråd.

Matilda Häggblom
Presskommunikatör, Kulturdepartementet
070-5755331
matilda.haggblom@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Prenumerera