Amanda Lind bjöd in till sakråd om publikfrågor

Report this content

Torsdag 7 oktober, träffade kultur och idrottsminister Amanda Lind publikrådet för sjätte och sista gången. Under mötet diskuterades förutsättningarna för hösten och vilka lärdomar som kan dras inför den fortsatta utvecklingen.

Kultur– och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind bjöd in till ett sjätte och sista sakråd om publikfrågor, det så kallade publikrådet. Syftet med publikrådet är att hålla dialog med berörda arrangörer inom såväl kultur- och idrottssektorn som det civila samhället och besöksnäringen med anledning av pandemin. Under mötet diskuterades förutsättningar och utmaningar för genomförandet av evenemang efter att publikbegränsningarna lyfts och vilka lärdomar som kan dras från tiden med pandemin. Även frågan om vaccinationsbevis diskuterades.

– Nu går vi in i en ny fas av arbetet med pandemin. Publiken börjar åter strömma till kultur- och idrottsevenemang vilket är både glädjande och efterlängtat. Den täta dialogen vi haft under hela krisen har varit väldigt värdefull. Nu är det dags att blicka framåt och se hur vi kan utveckla de här sektorerna efter pandemin. I det är det viktigt att vi tar med oss alla arrangörers erfarenheter och lärdomar från pandemin i det fortsatta arbetet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Deltagarna i publikrådet täcker in många olika aspekter av publika evenemang till exempel stora arenor och mindre lokaler, sittande eller stående publik, inomhus– eller utomhus. Dessutom har företrädare för mässor, marknader, nöjesparker och andra offentliga tillställningar deltagit. Med på mötet fanns även representanter för Regeringskansliet genom Kulturdepartementet, Socialdepartementet och Näringsdepartementet samt representanter från Folkhälsomyndigheten. Tidigare publikråd har ägt rum den 4 november och11 december 2020 samt 4 januari, 17 februari och 24 maj 2021. Detta var det första mötet som hölls där möjlighet även fanns att delta fysiskt då tidigare möten varit helt digitala.

Vid frågor
Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator. E-post till Kultur­departementets registrator


Presskontakt
Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg

Prenumerera