Betänkande om utvidgat skydd för transpersoner överlämnat till Alice Bah Kuhnke

I betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103) som i dag överlämnas till kultur- och demokratiministern föreslås att det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska stärkas. Dessutom föreslås att det kritiserade begreppet ”könsöverskridande identitet och uttryck” och ordet ”ras” ska slopas i lagstiftningen.

– Transpersoner behöver skyddas av straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Transfobiska förolämpningar måste kunna åtalas av åklagare. Det ska också tydligare framgå att transfobiska motiv är försvårande när straff bestäms. Dessutom bör lagstiftningen inte peka ut transpersoner som ”avvikare”, säger den särskilde utredaren Erica Hemtke.

Utredningen har haft i uppdrag se över om det straffrättsliga skyddet för transpersoner behöver stärkas liksom om den kritiserade diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet och uttryck” bör ändras i lagstiftningen.

Utredningen anser att diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande” identitet eller uttryck bör ersättas av grunden ”könsidentitet eller könsuttryck”.

Utredningen har också haft i uppdrag att överväga om inte orden ”ras” och ”rasmässig” kan tas bort från lagstiftningen. Enligt utredningen är det bästa att i de straffrättsliga bestämmelserna ersätta ordet ras med uttrycket ”föreställning om ras”.

– Historiskt har ordet ras använts om människor i en biologisk mening i svensk lag. Det är dags att lagstiftaren tar avstånd från ett sådant synsätt och tydligt markerar att det saknas någon vetenskaplig grund för att dela in människor i olika raser. Samtidigt får problemet med rasism inte osynliggöras och skyddet för de som utsätts får inte urvattnas. Utredningen föreslår därför att straffbestämmelserna i stället tydligt ska sätta fokus på problemet, nämligen gärningsmännens rasistiska föreställningar som motiv för att kränka människor, säger Erica Hemtke.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Erica Hemtke
Särskild utredare
08-561 661 82

Emelie Smiding
Utredningssekreterare
08-405 12 69
0725-59 92 90

Taggar: