David Ek nytt kulturråd i Bryssel

Regeringen har idag utsett David Ek till nytt kulturråd vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Han tillträder tjänsten den 17 augusti.

- Davids diplomatiska förmåga och breda erfarenhet gör honom mycket väl lämpad för tjänsten som kulturråd i Bryssel. Arbetet med kultur, medier och idrott berör många viktiga frågor inom EU och en mycket viktig uppgift kommer bli att delta i förberedandet och genomförandet av Sveriges EU-ordförandeskap 2023, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

- Jag hoppas, inte minst under det svenska ordförandeskapet, kunna bidra till ett konstruktivt samarbete som kan ta sig an inte bara de gamla, utan också de nya utmaningarna som kulturlivet, medierna och idrotten står inför i Europa, säger David Ek.

David Ek har bland annat varit ordförande i Nordiska ämbetsmannakommittén för kulturellt samarbete under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Han har även ansvarat för planering och genomförande av Sveriges ordförandeskap i Barentssamarbetets och Östersjöstaternas råds kulturdelar samt i Nordliga dimensionens partnerskap för kultur. David har i dag sin tjänst på Kulturdepartementet och har det senaste året arbetat i Bryssel som nationell expert på kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, DG EAC, Enheten för kulturpolitik.

Sveriges nio kulturråd
Kulturrådstjänster finns i dag på Sveriges ambassader i Berlin, London, Moskva, Peking, Pretoria och Washington, vid Sveriges generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation i Bryssel. Kulturråd finns även i Paris med Svenska institutet som huvudman. Kulturrådens övergripande uppgift är att främja kultursamarbeten och stimulera den kulturella dialogen med stationeringslandet. Kulturråden ska också verka för kulturen som en del i satsningar på att främja Sverigebilden.

Följ Sveriges nio utsända kulturråd på Kulturrådsbloggen

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Prenumerera

Dokument & länkar