Filmpropositionen överlämnad till riksdagen

I dag överlämnades regeringens proposition Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik (Prop. 2015/16:132) till riksdagen. Därmed blir propositionen offentlig och tillgänglig för nedladdning.

I propositionen föreslår regeringen nya mål för den nationella filmpolitiken och nya former för samverkan med filmbranschen. Staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken från och med den 1 januari 2017. Förändringen innebär att filmpolitiken blir en fullt ut integrerad del av kulturpolitiken.

Prop. 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik går att ladda ner här.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar