Hjortens fyrplats blir statligt byggnadsminne

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara Hjortens fyrplats, Udden 1:35, för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige, varav en lotsstation, för statligt byggnadsminne.

- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Motiveringen för Hjortens fyrplats lyder:

”Hjortens fyrplats är den enda fyrplats i Vänern som Kungliga Lotsverket inrättat och drivit. Tillkomsten var en direkt följd av att Göta kanal medförde ökad sjöfart på Vänern och har alltså en direkt koppling till kanalbygget. Fyrar på platsen har lång hävd då farvattnen kring Hjortens udde räknas till de besvärligaste i Vänern. Det stora fyrtornet i trä är ett av Vänerns äldsta. Fyrtypen är kulturhistoriskt intressant eftersom dess form senare skulle utvecklas i Heidenstams välkända järnfyrar. Fyrplatsen har en välbevarad och komplex bebyggelse med några ovanliga byggnadstyper representerade.”

Byggnadsminnet omfattar följande byggnader inom ett avgränsat område motsvarande uddens yttersta del:

  1. Fyrtorn, uppförd 1852
  2. Bostadshus, uppförd 1852, ombyggt 1872
  3. Uthus, uppförd 1852
  4. Uthus, uppförd 1842
  5. F.d. raketbod, uppförd under 1900-talet
  6. F.d. fotogenbod, uppförd under 1900-talet
  7. ”Båtkraken”, okänt år

Regeringens beslut omfattar fyrplatser i Skellefteå, Mellerud, Kramfors, Höganäs, Lidköping, Helsingborg och på Gotland och Orust.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Om Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats
Prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet
Följ Kulturdepartementet på twitter

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar