Kullens fyrplats blir statligt byggnadsminne

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att förklara Kullens fyrplats, Kullagården 1:4, för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige, varav en lotsstation, för statligt byggnadsminne.

- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Motiveringen för Kullens fyrplats lyder:

”Kullens fyrplats har anor som fyrplats sedan 1560 och är därmed den näst äldsta fyrplatsen i nuvarande Sverige. En rad olika fyrar med såväl ljuslanternin som öppen ved- och stenkolseld har funnits på platsen. Kullen har idag Sveriges högst belägna fyr och är en av de få fyrar i landet som har den största storleken (1:a ordningen) av planlins installerad. Fyrbyggnaden har en påkostad och i detta sammanhang ovanlig arkitektur med fasadbeklädnad av ohuggen granit och detaljer i huggen granit från det närbelägna Kullaberget. Bostadshuset är till det yttre väl bevarat och berättar om levnadsbetingelserna vid fyrplatsen."

Byggnadsminnet omfattar följande byggnader:

  1. Fyr med sammanbyggt maskinhus, uppförd 1899-1900, tillbyggt 1937.
  2. Fyrmästarbostad, uppförd 1899-1900.
  3. Kustbevakningsstation, uppförd under 1940-talet.

Regeringens beslut omfattar fyrplatser i Skellefteå, Mellerud, Kramfors, Höganäs, Lidköping, Helsingborg och på Gotland och Orust.

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos Alice Bah Kuhnke
072-542 80 32

Om Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Läs mer på regeringens webbplats
Prenumerera på nyheter från Kulturdepartementet
Följ Kulturdepartementet på twitter

Taggar:

Om oss

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar