Ledamöter utsedda i sanningskommission för det samiska folket

Report this content

Idag har ledamöter utsetts till sanningskommissionen som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser för det samiska folket. 

- Vi behöver öka kunskapen om de historiska oförrätter som begåtts mot urfolket samerna och de trauman som lever kvar idag. Det är grundläggande för att ge samer både kollektiv och individuell upprättelse och för att främja försoning. Ledamöterna kan nu påbörja detta viktiga arbete, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Sametinget lämnade i juni 2019 över en hemställan till regeringen om att etablera en oberoende sanningskommission. Sametinget har därefter genomfört en förankringsprocess och redovisat områden som samerna anser bör granskas av kommissionen.

Regeringen beslutade i november 2021 att inrätta en sanningskommission som ska synliggöra och sprida kunskap om samernas erfarenheter och lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning. Regeringen och Sametinget är eniga om behovet av kartläggning och granskning, inte minst som tidigare oförrätter än idag påverkar relationen mellan olika samiska grupper och mellan samer och den svenska staten.

Kommissionens uppdrag ska slutredovisas senast den 1 december 2025.

Ordförande är, som tidigare beslutats Kerstin Calissendorff, justitieråd.

Ledamöter som idag utsetts är:
Anna-Lill Drugge, fil.dr. - ledamot
Gunlög Fur, professor - ledamot
Marie B Hagsgård, internationell expert - ledamot
Patrik Lantto, professor - ledamot
Marianne Liliequist, professor emerita - ledamot
Britta Marakatt-Labba, konstnär - ledamot
Bertil Marklund, fil.dr. - ledamot
Jonas Monié-Nordin, docent - ledamot
Ulf Mörkenstam, professor - ledamot
Mikael Svonni, professor emeritus - ledamot
Eivind Torp, docent - ledamot
Laila Susanne Vars, fil.dr. - ledamot

Vid frågor
Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator. E-post till Kultur­departementets registrator

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind 

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Prenumerera